Májové putování aneb Přespávačka!

V měsíci květnu se zájemci ze šestých tříd mohli zúčastnit školní přespávací akce, jejíž cílem bylo poznat spolužáky a zažít školní prostředí jinak. Po úvodních stmelovacích aktivitách, které vedla naše školní psycholožka, bylo 33 žáků rozděleno do skupin a postupně se vystřídali ve třech dílnách.

První z nich nesla název: Jakže se to jmenujeme a kde že to bydlíme? V ní se žáci zamýšleli nad tím, co znamená jejich jméno a příjmení, a zkoumali různé skupiny příjmení podle způsobu tvoření. Zjistili jsme, že některá příjmení jsou vytvořena z křestních jmen (Pavlík, Pavlíček), jiná z názvu věcí (Uhel, Uhlík), další vyjadřují vlastnosti (Červený, Veselý, Studený), či jsou utvořena od sloves (Zkoumal, Zmeškal, Zavadil). V knize Dobravy Moldanové Naše příjmení jsme hledali příjmení těch, kteří nedokázali odhadnout, co jejich příjmení znamená a jak je utvořeno. V další části dílny jsme hledali obce se zajímavým názvem a snažili jsme se je umístit na mapě České republiky.

Ve druhé dílně jsme při svém putování zamířili přes oceán až do největšího města Spojených států amerických, New Yorku. Průvodcem nám byla malá kočka z knihy Russella Puntera nazvané Pussy cat, pussy cat, where have you been? I’ve been to New York and guess what I’ve seen … Společně jsme si “prošli” Times Square, Central Park, užili si vyhlídku z Empire State Building a navštívili další turistické zajímavosti. V online hře Kahoot jsme si ověřili, co vše jsme si o New Yorku zapamatovali, a místa, která jsme navštívili, jsme si zaznačili do mapy.

Snad každý z nás si někdy přál utéct z reality všedních dní daleko od domova. Třetí dílna byla zahalena tajemstvím a kouzly. Žáci doslova tavili své mozkové závity při paměťově pohybové aktivitě v prostorách školní tělocvičny. Každá dvojice měla za úkol naučit se nazpaměť kouzlo a magické pohyby. Nejlepší kouzelníci dokázali, že jejich paměť funguje na jedničku, dokázali by správně začarovat každého z nás a možná se i přemístit na jiné místo.

Po krátké občerstvovací přestávce jsme se opět přesunuli do tělocvičny, kde kluci a holky museli rozluštit šifru. Tento úkol se zdál být jednoduchý, byl ovšem vyčerpávající a časově náročný. Poté se žáci zúčastnili pohádkového kvízu v prostorách šaten a následně jsme ve fotokoutku volili Miss pyžamo.

Závěrečným bodem programu byl film odehrávající se v New Yorku – The secret life of pets. Nakonec jsme všichni ulehli do spacáků a těšili se, co přinese další školní den. Začínal netradičně, rozcvičkou. Všichni jsme byli moc rádi, že jsme nemuseli jako každé ráno spěchat do školy, už jsme v ní byli:-)

Kalendář akcí