Školní poradenské pracoviště

Naše školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům a učitelům školy; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, sociálně patologické jevy, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

  • Výchovný poradceMgr. Iva Prokšová (tel.: 722 258 662, e-mail: proksova@zskomenskeho.cz)
  • Metodik prevence – Mgr. Iva Prokšová (tel.: 722 258 662, e-mail: proksova@zskomenskeho.cz)
  • Školní psychologMgr. Lukáš Franc, Mgr. Bc. Barbora Francová (tel.: 725 502 471, e-mail.: psycholog@zskomenskeho.cz)
  • Kariérový poradceMgr. Renata Večerková (tel.: 722 258 662, e-mail.: vecerkovarenata@zskomenskeho.cz)
  • Speciální pedagogMgr. Petra Krečmerová (tel.: 722 258 662, e-mail: krecmerova@zskomenskeho.cz)

Kalendář akcí