Kariérový poradce

Konzultační hodiny kariérového poradce: Mgr. Renata Večerková

– individuální konzultace po předchozí domluvě kdykoliv v pracovní době 7:30 – 16:00 hod.

Kontakt: tel.: 722 258 662, email.: vecerkovarenata@zskomenskeho.cz

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy

Talentové zkoušky na umělecké školy: 2. 1. – 15. 1. 2023

Talentové zkoušky na konzervatoř: 15. 1. – 31. 1. 2023

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

 1. termín:
  13. dubna 2023 (čtyřleté obory vzdělávání)
  17. dubna 2023 (obory šestiletých a osmiletých gymnázií)
 2. termín:
  14. dubna 2023 (čtyřleté obory vzdělávání)
  18. dubna 2023 (obory šestiletých a osmiletých gymnázií)

Náhradní termíny:

 1. termín:
  10. května 2023
 2. termín:
  11. května 2023

Stručné informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2023 (30. listopadu – obory s talentovou zkouškou):

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace v publikaci Kam na školu ve Zlínském kraji pro školní rok 2023/2024), zvážit svoje možnosti
 • Poradit se s kariérovým poradcem
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit vybranou školu
 • Ověřit si, jaká kritéria škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit do 31. ledna (30. října – obory s talentovou zkouškou)
 • Ve spolupráci s kariérovým poradcem vyplnit 1-2 přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 • Odevzdat přihlášky řediteli střední školy – do 1. března 2023 (30. listopadu – obory s talentovou zkouškou)
 • Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek – do 15. března 2023 (30. listopadu – obory s talentovou zkouškou)

Jednotná přijímací zkouška do oborů s maturitní zkouškou se koná z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury.

U všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách nejdříve 28. dubna 2023; u učebních oborů nejdříve 22. dubna 2023.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách SŠ odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat odvolání proti nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy ke Krajskému úřadu.

Informace o konání dalších kol přijímacího řízení lze najít na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy. Podrobné informace o školách ve Zlínském kraji včetně průvodce přijímacím řízením na školní rok 2023/2024 lze získat na stránce Burza škol https://burzaskol.zkola.cz/  a o školách v celé České republice na stránce https://www.infoabsolvent.cz/  

Kalendář akcí