Kariérový poradce

Konzultační hodiny kariérového poradce: Mgr. Renata Večerková

– individuální konzultace po předchozí domluvě kdykoliv v pracovní době 7:30 – 16:00 hod.

Kontakt: tel.: 722 258 662, email.: vecerkovarenata@zskomenskeho.cz

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy

Talentové zkoušky na umělecké školy: 2. 1. – 15. 1. 2024

Talentové zkoušky na konzervatoř: 15. 1. – 31. 1. 2024

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělávání:

 1. termín – 12. dubna 2024
 2. termín – 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín – 16. dubna 2024
 2. termín – 17. dubna 2024

Náhradní termíny pro všechny obory:

 1. termín – 29. dubna 2024
 2. termín – 30. dubna 2024

Stručné informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025

Žáci si podávají až tři přihlášky. V případě zájmu o studium oborů s talentovou zkouškou si mohou podat dvě přihlášky na umělecké školy (do 31. listopadu 2023) a tři na běžné školy.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky – do 20. února 2024 (30. listopadu – obory s talentovou zkouškou):

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace v publikaci Kam na školu ve Zlínském kraji pro školní rok 2024/2025), zvážit svoje možnosti
 • Poradit se s kariérovým poradcem
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit vybranou školu
 • Ověřit si, jaká kritéria škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit do 31. ledna (30. října –obory s talentovou zkouškou)

Přihlášky je možné podat v termínu od 1. do 20. února 2024 třemi způsoby:

 1. plně elektronicky pomocí informačního systému – s ověřenou identitou občana
 2. hybridně – vyplněním v informačním systému, stažením výpisu, vytisknutím a odevzdáním na všech zvolených středních školách
 3. vyplněním tiskopisu a zasláním na všechny zvolené školy

Pořadí oborů musí být stejné na všech přihláškách a odpovídat prioritám žáka. Na prvním místě je uvedena škola, o kterou má žák největší zájem. Je nutné pečlivě vyplnit i zaměření ŠVP u každého oboru. Přílohy k přihláškám se přikládají podle požadavků středních škol ve formě skenů k elektronickému a hybridním způsobu podání. Jedná se o doporučení od lékaře s uvedením kódů oborů a prospěch z 8. a 9. ročníku. Při použití tiskopisu je třeba ke každé přihlášce přiložit prosté kopie všech příloh. Originály příloh pečlivě uschovejte.

Žáci, kteří se hlásí alespoň na jeden maturitní obor, budou skládat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a literatury dvakrát. Ředitel SŠ má právo vyhlásit i školní přijímací zkoušku. Na základě dosažených výsledků a priorit uchazečů budou žáci přijati na střední školy. Pokud bude uchazeč přijat na prioritu 1, zaniká jeho právo na 2. a 3. školu.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitelé středních škol 15. května 2024 v informačním systému a ve škole.

Bližší informace o přijímacím řízení najdete na stránce https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Podrobné informace o školách ve Zlínském kraji včetně průvodce přijímacím řízením na školní rok 2023/2024 lze získat na stránce Burza škol https://burzaskol.zkola.cz/  a o školách v celé České republice na stránce https://www.infoabsolvent.cz/  a https://www.atlasskolstvi.cz/.

 

Kalendář akcí