Žáci 2. ročníku v mezinárodním projektu

První zkušenost s mezinárodním projektem mají za sebou žáci druhého ročníku. V průběhu posledních tří měsíců spolupracovali se školou z bulharského hlavního města na eTwinningovém projektu s velikonoční tematikou.

Ústřední postavičkou celého projektu byl králíček Funny Bunny, který je provedl jednotlivými aktivitami – výzvami, za jejichž splnění žáci získávali vajíčka do velikonočního košíčku.

První výzva spočívala v představení se. Každý se nakreslil a posléze vložil svůj portrét na elektronickou nástěnku. Zároveň si žáci navzájem položili otázky, na něž chtěli znát odpověď.  Výstupem z této aktivity je krátké video.

Druhé vajíčko bylo odměnou za splnění úkolu týkajícího se bezpečnosti na internetu a netikety. Druháci mnohá pravidla znali, jiná vyvodili. Pracovali velmi aktivně a na zhlédnutých videích si uvědomili, jak důležité je dodržování pravidel bezpečnosti v online světě.

Další úkol spočíval ve volbě barev na projektové logo. Pomocí online hlasování si žáci zvolili červenou barvu pro velikonočního králíčka. Poté si králíčka Funny Bunny společně vymalovali a poskládali online puzzle.

Velikonoční vajíčka lze malovat i online. O tom se druháci přesvědčili v páté výzvě. Rozličnými online nástroji vytvořili za použití tabletů a notebooků nádherná vajíčka, která poté vystavili na Padletu, elektronické nástěnce. Někteří druháci byli natolik kreativní, že k barvení vajíček používali národní barvy anebo například státní symboly. Také zvládli vajíčky vyzdobit velikonoční strom.

Velikonoční zvyky, některé stejné, jiné rozdílné, byly cílem páté výzvy. Sdíleli jsme fotografie, videa, dokonce se podařilo online setkání formou videokonference. Následný kvíz, jenž porovnával zvyky obou zemí, byl tedy hračkou. Páté vajíčko děti získaly.

Recyklovaný papír či jiný neobvyklý materiál měl být použit v šesté výzvě – tvorbě velikonočního přáníčka. Žáci II. A tvořili přáníčko s kuřátky, žáci II. B použili k tvorbě svých přáníček noviny. Přáníčka se jim povedla. V Bulharsku se líbila nejen přáníčka, ale i puzzle a online výzvy, které byly součástí velikonočních hrátek.

Předposlední vajíčko druháci obdrželi za tvorbu velikonočního obrázku, a to buď s jarní, nebo velikonoční tematikou. Výsledky své práce vložili na Padlet. Práce v mezinárodních týmech žáky velmi bavila.

Osmé vajíčko zahrnuje tvorbu online bulharsko-česko-anglického slovníčku. Druháci si zvolili slova, která chtěli, aby byla součástí slovníčku. Posléze je vymalovali, přidali do aplikace a namluvili výslovnost.

Jeden projekt sice uzavíráme, ale již se těšíme na další, zajisté neméně zajímavý.

https://twinspace.etwinning.net/239200/home

 

Kalendář akcí