Kontakt

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž
DS: q3umnve

 

Kancelář, podatelna, omlouvání žáků
Dominik Doleček 722 258 662 kancelar@zskomenskeho.cz
Ředitel školy – statutární orgán
Mgr. Milan Budín 727 956 651 reditel@zskomenskeho.cz
Zástupce ředitele školy – zástupce statutárního orgánu
Mgr. Jindra Falcmanová 722 258 662 zastupce@zskomenskeho.cz
Ekonom
Ing. Danka Palášková 722 258 662 ekonom@zskomenskeho.cz
Školní psycholog
Mgr. Simona Kostohryzová 725 502 471 psycholog@zskomenskeho.cz
Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Šárka Stavjaníková 602 694 772 stavjanikova@zskomenskeho.cz
Školní družina

I. oddělení

Lenka Třaslinová  601 584 072 traslinova@zskomenskeho.cz

II. oddělení

Simona Regerová 601 584 074 regerova@zskomenskeho.cz

III. oddělení

Šárka Stavjaníková 602 694 772 stavjanikova@zskomenskeho.cz
Školní klub
Petra Zatloukalová 601 337 151 zatloukalova@zskomenskeho.cz
Mgr. Zuzana Voláková 601 337 151 volakovaz@zskomenskeho.cz
Školní jídelna
Bc. Vladimíra Valachová 601 584 077 jidelna@zskomenskeho.cz
Mobil na akce školy
Škola v přírodě, LVK, výlety, exkurze 601 584 076
Bankovní spojení
Škola, školní družina, školní klub  27-1499550267/0100
Školní jídelna 1130691/0100
Identifikační údaje
Identifikační číslo (IČO) 70879940
Identifikátor zařízení (REDIZO) 600 118 576
Identifikační znak organizace – školy (IZO) 102 519 536