Metodik prevence

Výzva pro rodiče

Nebezpečí problémů s alkoholem v současné době dramaticky narůstá. Z dotazníků vyplývá, že se děti poprvé nejčastěji setkávají s alkoholem v rodině. Rodiče svým chováním a jednáním jsou pro své děti příkladem, proto by si měli uvědomit, zda je pro život dítěte správné, aby první setkání s alkoholem jim umožnili jejich nejbližší.

Výzkum ukázal, že alkohol, tabák a marihuana jsou tři nejdostupnější drogy pro dospívající mládež. Jsou označovány jako vstupní drogy, neboť jsou to drogy nejčastěji užívané, když s nimi mládež začíná experimentovat. Otevírají dveře k ostatním drogám.

Proto pozor!!!

V rodinách, kde rodiče užívají alkohol a jiné drogy (tabák) pro své potěšení a nečiní jim problém nabídnout svému dítěti malé množství alkoholu při rodinné oslavě, je pravděpodobnější, že se jejich děti budou těmto neřestem věnovat v dospívání. Jestliže rodiče zapojí své děti do tohoto způsobu chování, riziko se dále zvyšuje. Čím více je v rodině vzorů pro užívání alkoholu a jiných drog, tím větší je riziko!!!

Konzultační hodiny metodika prevence: Mgr. Iva Prokšová
  • individuální konzultace po předchozí domluvě i v pracovní době 7.30 – 16.00 hod. Kontakt: tel.: 722 258 662, email.: proksova@zskomenskeho.cz

Kalendář akcí