Historie

Slavnostní otevření budovy školy 1. října 1905 bylo v Kroměříži důležitou událostí. Její vznik souvisel s významnou etapou vývoje města, v níž se bojovalo o české školství. Ve školní kronice se uvádí: „Křivda, která páchána po dvacet let na českém školství, částečně byla odčiněna postavením první budovy pro českou dívčí školu“. Na průčelí budovy byla umístěna památná slova „Kroměříž své mládeži“.

V roce 1909 dostala škola název Měšťanská škola Jana Amose Komenského. Ve školním roce 1914/1915 byla předána do provozu druhá část na rohu náměstí a Vodní ulice. Její průčelí zdobí nápis „Škola základ života“. Stavba se stala chloubou města.

V období první světové války sloužila budova školy jako vojenská nemocnice. Vyučování probíhalo na různých místech v Kroměříži, školní pomůcky byly přestěhovány do rotundy v Květné zahradě a do sklepních prostor zámku. Teprve v září 1919 se učitelé a žáci vrátili do své budovy.

28. října 1931 byl před budovou školy odhalen pomník Jana Amose Komenského. Sochu zhotovil akademický sochař Josef Axman. Rozměry hlavy a celého těla byly provedeny podle nálezů pozůstatků Komenského v Naardenu v roce 1929.

V roce 1938 byla škola změněna na Újezdní měšťanskou školu dívčí. Kromě částí města tvořily újezd obce Bezměrov, Bílany, Drahlov, Hradisko, Jarohněvice, Miňůvky, Postoupky, Šelešovice, Těšnovice a Trávník.

V období okupace za druhé světové války byla budova školy přeměněna na kasárna a koncem války opět na lazaret. Po osvobození bylo vyučování slavnostně zahájeno 22. května 1945. Od tohoto data slouží škola svému původnímu účelu, tj. výchově a vzdělávání kroměřížské mládeže, i když se její název v souladu s prováděnými reformami měnil.

Oslavili jsme 110 let

Výstava Labyrint světa

Školní akademie

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den otevřených dveří

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Kalendář akcí