Most do života – společné vzdělávání III.

Škola realizuje v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt s názvem „Most do života – společné vzdělávání III.“, s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020461“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude realizován v období v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání žáků a jejich výsledků v klíčových kompetencích, personálně podpořit společné vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 386 704,- Kč.

Realizované šablony:

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Kalendář akcí