Wonderland

Wonderland je místo, jež je domovem záhadných bytostí s nejrůznějšími super schopnostmi. Je to také název eTwinningového projektu, do kterého se v letošním školním roce zapojili žáci druhého ročníku. Společně s žáky z partnerských škol v Bulharsku a Itálii postupně otevřeli sedm dvířek a nahlédli do Wonderlandu. Seznámili se s klasickými i moderními hrdiny a plnili různé úkoly.

Nejprve se malí eTwinneři vzájemně představili pomocí avatarů – animovaných postaviček, které si vytvořili na počítači.

Seznámili se také s partnerskými zeměmi a jejich vlajkami s využitím aplikace Quiver Vision.

Postupně si osvojovali základy bezpečnosti na internetu a projektovou netiketu.

Vyzkoušeli si také psát prostřednictvím chatu a sdíleli své poznatky o pravidlech chování na internetu.

Velmi si oblíbili i videokonference, při nichž měli možnost své nové kamarády ze zahraničí nejen vidět a slyšet, ale společně si přitom zazpívat písničku, zahrát hru nebo splnit úkol.

Další výstupy můžete nají na stránkách projektu.

Kalendář akcí