Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgán školy, který žákům umožňuje (nejméně jedenkrát měsíčně) diskutovat s vedením školy, hledat nejvhodnější řešení jejich potřeb a zájmů. Zástupci tříd (parlamentáři) spolupracují s třídními učiteli a odbornými garanty pro oblast školního stravování, oblast pedagogickou, volný čas a prevence.

Pravidelné aktivity žákovského parlamentu

  • organizace sběru kaštanů
  • organizace sběru starého papíru
  • organizace doprovodného programu při zápisu dětí do I. třídy
  • organizace Dnů otevřených dveří
  • pravidelné rozhlasové relace ve školním rozhlasu
  • humanitární sbírka vršků od PET lahví

 Žákovský parlament v Praze

5. 2016 se vydali členové žákovského parlamentu za celoroční práci na zájezd do Prahy. Jelikož po celý školní rok zastávali funkci třídního parlamentáře, navštívili společné Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Zde mohli z balkonu sledovat přímé jednání poslanců. Pro mnohé to byl velký zážitek vidět na živo ty, které vídáme jen v televizi. Počasí nám přálo a tak byla Praha se svými památkami, uličkami a pamětihodnostmi překrásná. Prošli jsme Václavské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem, Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, Starý královský palác. Úžasná byla i okružní plavba lodí po Vltavě. Zkrátka v Praze bylo blaze.

Kalendář akcí