Projekt Všeho s mírou

logo-eu-projekt2

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projektem „Všeho s mírou“ se realizuje část průřezového tématu Environmentální výchova.

V tomto projektu se propojují všechny tematické okruhy průřezového tématu a to Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí.

Délka projektu je deset vyučovacích hodin.

Týden před samotným projektem probíhá příprava a motivace žáků v hodinách přírodopisu (dvě vyučovací hodiny) a v hodinách předmětu aplikovaná informatika (dvě vyučovací hodiny). Šest vyučovacích hodin je délka samotného projektového dne.

Během projektu se žáci seznamují se způsoby nakládání s odpady a s hlavním cílem společnosti co nejvíce odpadu recyklovat.

Naučí se správně třídit odpad a dozví se, jak se vytříděný odpad využívá.

Žáci se zamýšlejí nad tím, jak oni sami mohou přispět k šetření energie a surovin a nad tím, jak plýtvání surovinami a energií může nepříznivě ovlivnit život na Zemi.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Kalendář akcí