Most do života – společné vzdělávání

Škola realizuje v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt s názvem „Most do života – společné vzdělávání“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006258“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání žáků a jejich výsledků v klíčových kompetencích, personálně podpořit společné vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 845 054,- Kč.

Realizované šablony

  • II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze)
  • II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin (Mentoring)
  • II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Kalendář akcí