Škola podporující zdraví

Škola podporující zdraví, založená na sociálním modelu se zaměřuje na všestranně rozvíjející osobnost jednotlivce v dynamickém prostředí, jež nabízí pozitivní klima, ovlivňuje způsob formování vztahů, rozhodování a vývoj mladého člověka.

V pedagogickém sboru naší školy je řada výborných pedagogů se snahou tvořit a vnášet do výuky nové podněty, metody zajímavé formy práce, ale především ochotných ke každodenní komunikaci. Jedním z těchto nových podnětů je i projekt, který je založen na podpoře zdraví ve škole, což je v dnešní, často hektické a uspěchané době to nejlepší, co můžeme mladé generaci nabídnout.
Cílem projektu je harmonicky a všestranně rozvinutá osobnost dítěte.

1. Pohoda prostředí

pohoda sociálního prostředí, vhodné věcné a organizační prostředí.

2. Zdravé učení

smysluplnost, přiměřenost, možnost výběru, spolupráce s dětmi, motivace, vzdělávání pedagogických pracovníků.

3. Otevřené partnerství

spolupráce mezi učitelem a žákem, spolupráce s rodičovskou veřejností, spolupráce s institucemi.

Kalendář akcí