Spolek rodičů a přátel školy

Název: Spolek rodičů a přátel Základní školy Komenského náměstí Kroměříž
Sídlo: Komenského náměstí 440, 767 01 Kroměříž
IČ: 04657748
Číslo účtu: 2000929978/2010
Účel a cíle spolku: (stanovy Spolku)

 • Spolek je dobrovolný, nezávislý a samosprávný svazek sdružující členy na základě společného zájmu.
 • Spolek je právnickou osobou a zapisuje se do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
 • Cílem spolku je zajištění úzké spolupráce se Základní školou, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkovou organizací, na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů, s cílem harmonického rozvoje dětí.
 • Spolupráce mezi spolkem a školou je zaměřena především na:
  • účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání,
  • podporu spolupráce mezi rodiči a učiteli,
  • organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a žáků,
  • materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu
  • pomoc při získávání darů a sponzorů.

Hlavní výbor spolku ve školním roce 2016/2017

(Kontakt na členy výboru jsou k dispozici v kanceláři školy.)

Třída Jméno a příjmení  
I. A Pavel Navrátil  
I. B Kateřina Sklenářová  
II. A Blanka Orság Korčáková  
II. B Lucie Skýbová předseda spolku
III. Věra Vyzulová  
V. Miroslav Valenta  
VI. A Dagmar Zedníková  
VI. B Michaela Horenská  
VII. A Magdaléna Přidalová  
VII. B Ingrid Račanská  
VIII. Pavla Rygrová  
IX. B Lenka Hašpicová  
  Kateřina Havránková pokladník spolku