Spolek rodičů a přátel školy

Název: Spolek rodičů a přátel Základní školy Komenského náměstí Kroměříž
Sídlo: Komenského náměstí 440, 767 01 Kroměříž
IČ: 04657748
Číslo účtu: 2000929978/2010
Účel a cíle spolku: (stanovy Spolku)

 • Spolek je dobrovolný, nezávislý a samosprávný svazek sdružující členy na základě společného zájmu.
 • Spolek je právnickou osobou a zapisuje se do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
 • Cílem spolku je zajištění úzké spolupráce se Základní školou, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkovou organizací, na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů, s cílem harmonického rozvoje dětí.
 • Spolupráce mezi spolkem a školou je zaměřena především na:
  • účinnou pomoc škole při plnění jejího výchovného a vzdělávacího poslání,
  • podporu spolupráce mezi rodiči a učiteli,
  • organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a žáků,
  • materiální a finanční pomoc při akcích kulturního, vzdělávacího a sportovního rázu
  • pomoc při získávání darů a sponzorů.

Hlavní výbor spolku ve školním roce 2020/2021

(Kontakt na členy výboru jsou k dispozici v kanceláři školy.)

Třída Jméno a příjmení  
I. A Klára Komárková  
I. B Lucie Šumberová  
II. A Michal Pospíšil  
II. B Miroslav Myšák  
III. Petra Toboličová  
IV. A Lucie Skýbová Předsedkyně spolku
IV. B Miroslav Myšák  
V. A Pavel Navrátil  
V. B Kateřina Sklenářová  
VI. A Pavla Ševčíková  
VI. B Lucie Skýbová  
VII. A Věra Vyzulová  
VII. B Hana Tomečková  
IX. B Soňa Zlámalová  

 

Kalendář akcí