Mystery Skype Game

Žáci VI. A v letošním školním roce pracovali na eTwinningovém projektu „Mystery Skype explorers“. Měli tak možnost se pravidelně setkávat prostřednictvím Skypu s týmy z partnerských škol ze zemí Evropské unie. Společně s jedním z týmů si pak zahráli Mystery Skype Game. Při této hře žáci z obou týmů střídavě kladli otázky, na které lze odpovědět pouze ano či ne. Cílenými dotazy postupně vylučovali jednotlivé možnosti a směřovali k cíli, jímž bylo uhodnout, z které země spoluhráči pochází a ve kterém městě bydlí. Během hry žáci vzájemně spolupracovali, hledali v atlasech, používali Google mapy, vyhledávali informace a snažili se rozluštit záhadu původu spoluhráčů. V průběhu projektu hráli postupně s týmy z Polska, Řecka, Ukrajiny a Španělska.

Mystery Skype Game byla pro žáky nejen zábavná, ale i velmi motivující. Obohatila výuku anglického jazyka, propojovala jej se zeměpisem a informatikou. Poskytovala také příležitosti ke smysluplnému využití cizího jazyka. Rozvíjela dovednosti pro 21. století, komunikativní, digitální i sociální dovednosti a také kritické myšlení.

 

Kalendář akcí