Zájmové kroužky školního klubu 2020/2021

Název kroužku Ročník Vedoucí Den Čas Frekvence

Fotbal, florbal

4. – 9.

Mgr. Tomáš Hromek

Středa

14:30 – 16:00

1 x týdně

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

9.

Mgr. Martina Švecová

Úterý

7:00 – 7:45

1 x týdně

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

9.

Ing. Erika Novotná

Úterý

7:00 – 7:45

1 x týdně

Příprava na přijímací zkoušky z Čj

9.

Mgr. Marie Krčmářová

Středa

14:15 – 15:15

1 x týdně

Sportovní hry

4. – 5.

Mgr. Helena Večerková

pondělí

14:00 – 15:00

1 x týdně