Zájmové kroužky školního klubu

Název kroužku Ročník Vedoucí Den Čas Frekvence
Pěvecký 4. – 5. Simona Regerová pátek 13.30 – 14.30 1x za měsíc
Sportovní hry 4. – 5. Mgr. Helena Večerková

Mgr. Alžběta Mazánková

úterý 13.30 – 14.30 1x týdně
Florbal 4. – 9. Mgr. Bronislav Tobolič úterý 14.30 – 16.00 1x týdně
Fotbal 4. – 9. Mgr. Bronislav Tobolič středa 14.30 – 16.00 1x týdně
Kroužek první pomoci 4. – 7. Petra Toboličová pondělí 15.00 – 16.00 1x týdně
Fyzika nás baví 4. – 7. Mgr. Dagmar Vacková čtvrtek 14.15 – 15.15 1x týdně
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. Mgr. Dagmar Vacková úterý 7.00 – 7.45 1x týdně
Cvičení z matematiky 7. Ing. Erika Novotná středa 7.00 – 7.45 1x týdně
Cvičení z matematiky 8. Mgr. Martina Švecová středa 7.00 – 7.45 1x týdně
Movers – anglický jazyk 4. Mgr. Renata Večerková čtvrtek 13.30 – 14.30 1x týdně
Konverzace z Aj 6. Jonathan Blowers čtvrtek 14.00 – 15.00 1x týdně
Výtvarný 4. – 5. Mgr. Zuzana Voláková středa 13.30 – 14.30 1x týdně