Zájmové kroužky školního klubu 2021/2022

Název kroužku

Ročník

Vedoucí

Den

Čas

Frekvence

Sportovní hry

4. – 9.

Mgr. Tomáš Hromek

Úterý

14:00 – 15:30

1 x týdně

Gastro

4. – 5.

Marie Weimannová

Středa

14:00 – 15:30

1 x týdně

Pěvecký

4.

Mgr. Michaela Fajkusová

Středa

13:30 – 14:30

1 x týdně

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

IX. A

Mgr. Marie Krčmářová

Čtvrtek

7:00 – 7:45

1 x týdně

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

IX. B

Mgr. Marie Krčmářová

Pondělí

14:15 – 15:00

1 x týdně

Cvičení z matematiky

IX. A

Ing. Erika Novotná

Pondělí

14:15 – 15:15

1 x týdně

Cvičení z matematiky

IX. B

Ing. Erika Novotná

Čtvrtek

14:15 – 15:15

1 x týdně