Zájmové kroužky školního klubu

Název kroužku Ročník Vedoucí Den Čas Frekvence

Fyzika nás baví

4. – 8.

RNDr. Dagmar Vacková

Úterý

14:15 – 15:15

1 x týdně

Cvičení z matematiky

9.

Mgr. Martina Švecová

Středa

7:00 – 7:45

1 x týdně

Cvičení z matematiky

8.

Ing. Erika Novotná

Úterý

7:00 – 7:45

1 x týdně

Movers

5.

Jonathan Blowers

Čtvrtek

13:30 – 14:15

1 x týdně

Pohybové hry

4. – 5.

Mgr. Alžběta Mazánková

Úterý

13:30 – 14:30

1 x týdně

Florbal

4. – 9.

Mgr. Petr Hromek

Úterý

14:30 – 16:00

1 x týdně

Fotbal

4. – 9.

Mgr. Petr Hromek

Středa

14:30 – 16:00

1 x týdně

Kroužky externích organizací:

Veselá věda – určeno pro žáky 1. – 5. ročníku, středa 14:00 hod., cena 1460,- Kč za pololetí, více informací a přihlášky na https://veselaveda.cz.