Výchovný poradce

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: Mgr. Iva Prokšová
  • individuální konzultace po předchozí domluvě kdykoliv v pracovní době 7.30 – 16.00 hod. Kontakt: tel.: 722 258 662, email.: proksova@zskomenskeho.cz

Kalendář akcí