Školní jídelna

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe školní jídelně je zaveden bezstravenkový systém. Objednávka i výdej stravy se provádí pomocí bezdotykového čipu nebo karty, které si strávníci kupují v kanceláři školní jídelny. Žáci 1. stupně, kteří navštěvují školní družinu, chodí do školní jídelny společně s vychovatelkou.

Zobrazit jídelní lístek

Bezdotykový čip /karta/ slouží majiteli po celou dobu stravování v naší školní jídelně. Pokud ho strávník po ukončení stravování vrátí nepoškozený, bude mu poplatek vrácen.

Cena čipu pro žáky: 12 Kč, cena čipu pro cizí strávníky: 130 Kč, cena karty: 150 Kč

Způsob objednávání a odhlašování stravy

Pouze čip/karta umožňuje objednávat a vyzvedávat stravu, ovšem za podmínky, že uživatel tohoto čipu/karty má zaplacenou zálohu na stravu. Strávník si musí objednat obědy na týden současný a týden příští prostřednictvím svého čipu/karty. Odhlásit si obědy již objednané musí rovněž prostřednictvím svého čipu /karty/ a to nejpozději den dopředu v době od 7:00 do 14:00 hod.

Strávníkům je také k dispozici online aplikace www.strava.cz pro on-line přihlašování a odhlašování stravy.

Způsob placení stravného

1. Platba prostřednictvím inkasa

Stravné lze platit na základě povolených inkas pro školní jídelnu. Strava se inkasuje zálohově dopředu.

2. Platba trvalým převodem z účtu

Na účet školní jídelny číslo: 1130691/0100. Jako variabilní symbol je nutné uvést přidělené číslo na kartě strávníka, se kterým budete seznámeni při koupi čipu/karty. Strava se platí zálohově dopředu. Vyúčtování se provádí zpravidla 2x ročně.

3. Platba složenkou

Nejlépe přímo v Komerční bance bez poplatku. Na účet školní jídelny číslo: 1130691/0100. Jako variabilní symbol je nutné uvést přidělené číslo na kartě strávníka, se kterým budete seznámeni při koupi čipu/karty.

Cena obědů

  • strávník 7 – 10 let: cena za jeden oběd: 33,- Kč
  • strávník 11 – 14 let: cena za jeden oběd 36,- Kč
  • strávník – žák 15 a více let: cena za jeden oběd 39,- Kč
  • cizí strávník: cena za jeden oběd 92,- Kč

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny Bc. Vladimíru Valachovou.

Kontakt

Školní jídelna
Riegrovo náměstí 149, 767 01 Kroměříž
Telefon: 601 584 077
E-mail: jidelna@zskomenskeho.cz

 

Oznámení vedoucí školní jídelny

Označení alergenů používaných ve školní jídelně ZŠ Komenského náměstí 440, příspěvková organizace, Komenského náměstí 440, Kroměříž

Odvolání na legislativu

. EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
. ČR – vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin-datum stanoven na 13. 12. 2014

Předpisy stanovují specifické požadavky na označení alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Značení alergenů je jen informační požadavek.

Zákonné ustanovení určuje:

Jasně a zřetelně označit strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomna, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí hlídat každý sám.

Jídelna má pouze funkci informační.

Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. V blízkosti jídelní lístku bude vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku. Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

Bc. Valachová Vladimíra
vedoucí školní jídelny

Zobrazit seznam alergenů

Kalendář akcí