Školní klub

Školní klub mohou navštěvovat žáci 2. stupně a žáci 1. stupně, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny. Školní klub organizuje svoji pravidelnou činnost v době 13:00 – 15:30 hod. ve své klubovně a také formou sportovních, jazykových, uměleckých a dalších zájmových kroužků, které rozvíjejí nadání žáků a vhodnou formou tvoří náplň jejich volného času. Školní klub také organizuje celoškolní akce a exkurze, které jsou pořádány mimo vyučování nebo o víkendech.

Žák přihlášený do školního klubu platí 350,- Kč za pololetí a může si vybrat libovolný počet zájmových kroužků.

Kontakt

Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu:

Šárka Stavjaníková, stavjanikova@zskomenskeho.cz, 602 694 772

Vychovatelky školního klubu

Marie Weimannová, tel.: 601 337 151, e-mail: weimannova@zskomenskeho.cz

Petra Zatloukalová, tel.: 601 337 151, e-mail: zatloukalova@zskomenskeho.cz