Zájmové kroužky ŠD 2020/2021

Název kroužku ŠD Ročník Vedoucí Den Čas Frekvence

Keramika

1.

Mgr. Zuzana Brandová

Pondělí

13:30 – 14:30

1 x týdně

Keramika

2. – 3.

Mgr. Zuzana Brandová

Čtvrtek

13:30 – 14:30

1 x týdně

Pohybové hry

1.

Mgr. Romana Sojková

Úterý

13:30 – 14:30

1 x týdně

Pohybové hry

2. – 3.

Mgr. Miroslava Kuncová

Středa

13:30 – 14:30

1 x týdně

Sportovní hry

1. – 3.

Mgr. Milan Budín

Pátek

14:00 – 15:30

1 x týdně

Čtenářský klub

2. – 3.

Mgr. Jitka Jakšlová

Pondělí

13:30 – 14:30

1 x týdně