Zájmové kroužky ŠD

Název kroužku ŠD Ročník Vedoucí Den Čas Frekvence
Gastro 1. – 3. Bc. Gabriela Košťálková úterý 13.30 – 14.30 1x za 2 týdny
Pěvecký 1. – 3. Simona Regerová pátek 13.30 – 14.30 1x za měsíc
Keramika 2. – 3. Mgr. Zuzana Brandová čtvrtek 13.30 – 14.30 1x týdně
Keramika 1. Mgr. Zuzana Brandová úterý 13.30 – 14.30 1x týdně
Pohybové hry 2. – 3. Mgr. Miroslava Kuncová pondělí 13.30 – 14.30 1x týdně
Pohybové hry 1. Mgr. Zuzana Brandová středa 13.30 – 14.30 1x týdně
Hrátky s angličtinou 2. – 3. Mgr. Šárka Matulíková středa 13.30 – 14.30 1x za 2 týdny
Sportovní hry 1. – 3. Mgr. Bronislav Tobolič pátek 13.00 – 15.00 1x týdně