Zájmové kroužky ŠD

Název kroužku ŠD Ročník Vedoucí Den Čas Frekvence

Keramika

1.

Mgr. Zuzana Brandová

Pondělí

13:30 – 14:30

1 x týdně

Keramika

2. – 3.

Mgr. Zuzana Brandová

Úterý

13:30 – 14:30

1 x týdně

Gastro

1. – 3.

Bc. Gabriela Košťálková

Pondělí Čtvrtek

13:30 – 15:00

1 x 14 dní

Pohybové hry

1.

Mgr. Miroslava Kuncová

Středa

13:30 – 14:30

1 x týdně

Pohybové hry

2. – 3.

Mgr. Miroslava Kuncová

Pondělí

13:30 – 14:30

1 x týdně

Sportovní hry

1. – 3.

Mgr. Milan Budín

Pátek

14:00 – 15:30

1 x týdně

Pěvecký

1. – 3.

Simona Regerová

Pátek

14:00 – 15:00

1 x týdně

Kroužky externích organizací:

Veselá věda – určeno pro žáky 1. – 5. ročníku, středa 14:00 hod., cena 1460,- Kč za pololetí, více informací a přihlášky na https://veselaveda.cz.