Book WORMS aneb čtení nás baví

Book WORMS byl dalším eTwinningovým projektem žáků IV. B. Tito zkušení eTwinneři letos navázali spolupráci s partnerskou školou na Mallorce a k práci přizvali i spolužáky ze IV. A. Cílem celoročního projektu byl rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím četby se zaměřením na čtenářské dovednosti a čtenářskou gramotnost.

Nejprve se zapojení žáci vytvořili své avatary a vzájemně se představili. Komunikovali prostřednictvím fóra, ptali se na věci, které je zajímají. Odpovídali na otázky partnerů o České republice a naší škole. Z takto získaných informací vytvořili plakáty o Španělsku a partnerské škole Col-legi Beata Francinaina Cirer.

Součástí projektových aktivit byly i nejkrásnější svátky roku. V pracovních činnostech žáci vyrobili pro své nové kamarády jako vánoční dárek záložky do knih, nazpívali koledu, nahráli vánoční přání a popsali charitativní projekt, do něhož se zapojili.

https://sharalike.com/s/rwdK

Kalendář akcí