Projektový den obohatil žáky 8. ročníku o nové vědomosti

Projektový den obohatil žáky 8. ročníku o nové vědomosti

Projektem Multikulturalita jsme realizovali část průřezového tématu Multikulturní výchova. Je určen pro žáky 8. ročníků a propojuje učivo předmětů zeměpis, výchova k občanství, dějepis, informatika, svět práce, hudební a výtvarná výchova. Projekt umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Zaměřuje se…