Realizujeme projekt z OP VVV „Most do života – společné vzdělávání II.“

Realizujeme projekt z OP VVV „Most do života – společné vzdělávání II.“

Škola realizuje v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt s názvem „Most do života – společné vzdělávání II.“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013928“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021…