Pravidla pro hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

V pondělí 1. 6. 2020 bude uzavřena průběžná klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Tuto průběžnou klasifikaci lze ještě upravit po konzultaci s vyučujícími jednotlivých předmětů nejpozději do pátku 19. června 2020, kdy bude klasifikace za 2. pololetí uzavřena. K tomuto datu bude zároveň ukončena distanční výuka. Pravidla…