Žákovský parlament v Praze

Žákovský parlament v Praze

V naší škole pracuje celoročně žákovský parlament složený z vybraných žáků každé třídy 6. – 9. ročníku.  Na pravidelných schůzkách s vedením školy, které zastupuje p. Falcmanová, společně řeší problémy, organizují pro ostatní spolužáky sběrové akce a soutěže, zajišťují pravidelné pondělní hlášení do školního rozhlasu…

Příroda a myslivost

Příroda a myslivost

Výstaviště Floria Kroměříž pořádá každoročně výstavu Příroda a myslivost. V rámci výstavy vyhlašují organizátoři výtvarnou soutěž pro žáky základních škol. I v letošním ročníku jsme byli úspěšní. Vynikající ocenění získalo Okno do zahrady, které společně vytvořili žáci 6. ročníku a další hlavní cenu získal Matěj…

Exkurze do Holešova

Exkurze do Holešova

V uplynulých dnech jsme s žáky VI. A a VI. B navštívili Šachovu synagogu v Holešově, která tím, že je již jediná tzv. polského typu, je považována za světový unikát. Seznámili jsme se nejen se základy židovského náboženství a historií synagogy, ale i s životem a skutky Sabbatai ben…