A drop in the ocean

A drop in the ocean

Anglický idiom „a drop in the ocean“ znamená něco malého a nevýznamného. Může ale také označovat tu poslední kapku, která způsobí, že se hladina oceánu zvedne a něco se změní. V eTwinningovém projektu stejného názvu se žáci 7. ročníku snažili ve spolupráci s partnerskými školami…

Poděkování rodičům

Poděkování rodičům

Vážení rodiče, chtěl bych Vám jménem vedení školy a celého pedagogického sboru poděkovat za Vaši spolupráci v období distančního vzdělávání. Děkujeme Vám za podporu Vašich dětí v tomto pro ně nelehkém období a za to jakým způsobem jste zvládli roli učitelů v domácím vzdělávání. Máte…

Young writers in action

Young writers in action

„Young writers in action“, celoroční projekt žáků VI. B přinesl spoustu zajímavých aktivit, na kterých spolupracovali s partnerskými školami z Finska, Řecka, Polska a Ukrajiny. Představili sebe i svou školu, tvořili logo, připravili pro ostatní eTwinnery online puzzle z nejznámějších památek své vlasti, oslavili spolu…

Vědecké pokusy v V. B

Vědecké pokusy v V. B

Celoroční eTwinningový projekt V. B třídy „Our STEAMulating adventures“ byl zaměřený na řešení každodenních problémů a poznávání toho, jak svět kolem nás funguje. Žáci spolupracovali s partnerskými školami v Řecku, Polsku, Belgii a na Maltě a při svých experimentech využívali znalosti z matematiky, přírodovědných a technických oborů, anglického…

Pravidla pro hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

V pondělí 1. 6. 2020 bude uzavřena průběžná klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Tuto průběžnou klasifikaci lze ještě upravit po konzultaci s vyučujícími jednotlivých předmětů nejpozději do pátku 19. června 2020, kdy bude klasifikace za 2. pololetí uzavřena. K tomuto datu bude zároveň ukončena distanční výuka. Pravidla…