Školská rada

Školská rada je zřízena a pracuje v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a má šest členů:

Ing. Lenka Lednická, zvolena za zákonné zástupce žáků, místopředsedkyně školské rady

Vojtěch Trávníček, zvolen za zákonné zástupce žáků, předseda školské rady

Ing. Michal Kostka, jmenován zřizovatelem školy

Ing. Blanka Šimůnková, jmenována zřizovatelem školy

Mgr. Jindřiška Falcmanová, zvolena za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Renata Večerková, zvolena za pedagogické pracovníky školy              

Kontakty na členy školské rady jsou k dispozici v kanceláři školy.