Školská rada

Školská rada je zřízena a pracuje v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a má šest členů:

Andrea Křížová, zvolena za zákonné zástupce žáků

Adam Kutnohorský, zvolen za zákonné zástupce žáků

Ing. Michal Kostka, jmenován zřizovatelem školy

Ing. Blanka Šimůnková, jmenována zřizovatelem školy

Mgr. Iva Prokšová, zvolena za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Renata Večerková, zvolena za pedagogické pracovníky školy              

Kontakty na členy školské rady jsou k dispozici v kanceláři školy.                   

Kalendář akcí