Školská rada

Školská rada je zřízena a pracuje v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a má šest členů:

Petr Láník, zvolen za zákonné zástupce žáků, předseda školské rady

Zbyšek Nečekal, zvolen za zákonné zástupce žáků, místopředseda školské rady

Ing. Michal Kostka, jmenován zřizovatelem školy

Ing. Blanka Šimůnková, jmenována zřizovatelem školy

Mgr. Jindřiška Falcmanová, zvolena za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Markéta Caklová, zvolena za pedagogické pracovníky školy              

Kontakty na členy školské rady jsou k dispozici v kanceláři školy.                   

Kalendář akcí