Projekt Bezpečná škola

Naše škola se od roku 2005 aktivně zapojuje do aktivit Bezpečné komunity města Kroměříž a pracuje v programu Bezpečná škola. Naším cílem je vést děti k předcházení úrazům, uvědomování si možných nebezpečí a rizik. Učíme děti umět si poradit v nebezpečné situaci a chránit  zdraví své i svých blízkých.

Cíle a indikátory Bezpečné školy:

 • Snížení incidence závažných úrazů a poškození dětí a mládeže.
 • Ovlivnění chápání, chování a jednání dětí a dospělých v problematice předcházení úrazům a jiných nehod – osobní bezpečnosti.

Aktivity Bezpečné školy:

 • Osobní bezpečí – projekt pro žáky 1. stupně
 • Kolo je můj kamarád – projekt pro žáky 4. ročníku, připravují a organizují žáci 8. ročníku
 • První pomoc – projekt pro žáky 5. ročníku, připravují a organizují žáci 9. ročníku
 • Seznamovací výlety pro žáky 6. ročníku – utužování nového třídního kolektivu
 • Třídní klima – projekt pro žáky 6. ročníku, který navazuje na seznamovací výlet
 • Preventivní programy s Policií ČR
 • Hasík – projekt pro žáky 3. ročníku ve spolupráci s HZS Kroměříž
 • Dopravní hřiště – návštěvy žáků 3. ročníku a školní družiny
 • Bezpečná třída – aktivity vyplývající z celoročního plánu
 • Bezpečná školní družina – aktivity vyplývající z celoročního plánu

Akce Bezpečné komunity města Kroměříž:

 • Evropský den bez aut
 • Dopisy řidičům
 • Na kolo jen s přilbou
 • Morava 112

Prezentace projektu

 

Celoškolní projektový den „BEZPEČNÁ ŠKOLA“ se slavnostním přijetím do Mezinárodní sítě bezpečných škol

Kalendář akcí