On the road of code

Učení se anglickému jazyku i jiným předmětům je zábavné. Obzvláště když se při něm využívají moderní technologie. O tom se v letošním školním roce přesvědčili žáci IV. A, kteří společně s dětmi z partnerských škol v Bulharsku a Itálii pracovali na eTwinningovém projektu On the road of code. Společně postupovali na pomyslné cestě zvané „The road of code“ a seznamovali se se základy kódovaní. Tato cesta byla členěna podobně jako počítačové hry a jedním z jejích cílů byl rozvoj informatického myšlení. Každý level přinesl úkol, jehož splněním se žáci posunuli nejen na další úroveň, ale také se naučili něco nového a zlepšily se i jejich digitální dovednosti. Projekt se dále zaměřoval na rozvoj klíčových kompetencí, logického myšlení, řešení problémů, motivace, tvořivosti a představivosti.

Malí eTwinneři společně formulovali pravidla bezpečného chování na internetu, vytvořili si své kódové jméno, učili se používat prostředí virtuální třídy projektu. Vyzkoušeli, jak lze vyjádřit číslo pomocí binárního kódu, kódovali a dekódovali obrázky. Využili aplikace Cody Color, programovali pohyb robota Codyho a s projektovými partnery si během videokonference zahráli „královskou bitvu“. Přečetli si Zoom Food, anglickou knihu o superhrdinech, a společně s kamarády z partnerských škol naprogramovali misi robota jménem Mind Designer, při níž měl za úkol získat všechny suroviny potřebné pro jídlo superhrdinů.

Plnění úkolů, spolupráci v národních i mezinárodních týmech si žáci užili. Velký dík patří i rodičům, kteří se také zapojili a dětem pomohli s plněním některých úkolů v období distanční výuky. Úspěšnou mezinárodní spolupráci jsme uzavřeli hodnocením projektových aktivit, z něhož jednoznačně vyplynulo, že učení může být opravdu zábava.

Mgr. Renata Večerková

 

Kalendář akcí