Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci I. stupně. Žáci jsou rozděleni do třech oddělení, která mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený jejich věku a schopnostem. Každý den, po skončení vyučování v jednotlivých třídách, jdou žáci společně s vychovatelkou na oběd do školní jídelny. Po obědě začíná odpolední program.

Každý týden žákům nabízíme různorodé aktivity, které rozvíjí nejen jejich schopnosti, ale umožňují žákům poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Kromě relaxace, odpočinku po vyučování a obědě se zaměřujeme na rozvíjení tvořivých zájmových činností, psychických, tělesných dovedností pomocí her a zážitků z nich. Příprava na vyučování se uskutečňuje formou didaktických her.

Kromě těchto činností, které probíhají v jednotlivých odděleních školní družiny, jsou uskutečňovány i společné celodružinové akce ve spolupráci s jinými školními družinami ve městě. Příležitostné akce jsou víkendovou nabídkou pro děti a rodiče.

Provozní doba školní družiny: od 6:30 do 7:40 hod. a od 11:40 do 16:00 hod.
Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek 150,-Kč.

Kontakt

I. oddělení (1. ročník – Šárka Stavjaníková): 602 694 772
II. oddělení (1. a 2. ročník – Simona Regerová): 601 584 074
III. oddělení (3. ročník – Mgr. Kateřina Chmelová): 601 584 072