Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci I. stupně. Žáci jsou rozděleni do třech oddělení, která mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený jejich věku a schopnostem. Každý den, po skončení vyučování v jednotlivých třídách, jdou žáci společně s vychovatelkou na oběd do školní jídelny. Po obědě začíná odpolední program.

Každý týden žákům nabízíme různorodé aktivity, které rozvíjí nejen jejich schopnosti, ale umožňují žákům poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Kromě relaxace, odpočinku po vyučování a obědě se zaměřujeme na rozvíjení tvořivých zájmových činností, psychických, tělesných dovedností pomocí her a zážitků z nich. Příprava na vyučování se uskutečňuje formou didaktických her.

Kromě těchto činností, které probíhají v jednotlivých odděleních školní družiny, jsou uskutečňovány i společné celodružinové akce ve spolupráci s jinými školními družinami ve městě. Příležitostné akce jsou víkendovou nabídkou pro děti a rodiče.

Provozní doba školní družiny: od 6:30 do 7:40 hod. a od 11:40 do 16:00 hod.
Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek 200,-Kč, ve dvou splátkách 800,- Kč (září – prosinec) a 1 200,- Kč (leden – červen) na účet číslo: 27-1499550267/0100.

Kontakt

Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu:

Šárka Stavjaníková, stavjanikova@zskomenskeho.cz, 602 694 772

I. oddělení: Lenka Třaslinová: 601 584 072, traslinova@zskomenskeho.cz       

II. oddělení: Šárka Stavjaníková: 602 694 772, stavjanikova@zskomenskeho.cz

III. oddělení: Mgr. Zuzana Voláková: 601 584 074, volakovaz@zskomenskeho.cz

Kalendář akcí