Zaměstnanci

Ředitel školy
Mgr. Milan Budín reditel@zskomenskeho.cz 727 956 651
722 258 662
Zástupce ředitele
Mgr. Jindra Falcmanová zastupce@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ekonomka
Ing. Danka Palášková ekonom@zskomenskeho.cz 722 258 662
Administrativní pracovník
Dominik Doleček kancelar@zskomenskeho.cz 722 258 662
Školní psycholog
Mgr. Simona Kostohryzová psycholog@zskomenskeho.cz 725 502 471
Třídní učitelé – 1. stupeň
Mgr. Lenka Sakařová (I.) sakarova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Romana Sojková (II. A) sojkova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Jitka Jakšlová (II. B) jakslova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Miroslava Kuncová (III. A) kuncova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Zuzana Brandová (III. B) brandova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Markéta Caklová (IV.) caklova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Alžběta Mazánková (V. A) mazankova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Helena Večerková (V. B) vecerkova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Třídní učitelé – 2. stupeň
Mgr. Jarmila Černošková (VI. A) cernoskova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Aleš Vohnický (VI. B) vohnicky@zskomenskeho.cz  722 258 662
Mgr. Jana Hroncová (VII. A) hroncova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Renata Večerková (VII. B) – kariérní poradce vecerkovarenata@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Martina Jurčíková (VIII. A) jurcikova@zskomenskeho.cz 722 258 662
RNDr. Dagmar Vacková (VIII. B) vackova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Iva Prokšová – výchovný poradce (IX. A) proksova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Kateřina Handlová (IX. B) handlova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Učitelé bez třídnictví
Mgr. Eva Babyštová babystova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Jonathan Blowers blowers@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Lenka Hanáková hanakova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Tomáš Hromek hromek@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Marie Krčmářová krcmarova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ing. Pavla Mezuliáníková mezulianikova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Bc. Michaela Mikušcová mikuscova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ing. Erika Novotná novotna@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Martina Švecová – ICT koordinátor a metodik svecova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Školní speciální pedagog
Mgr. Lenka Hanáková hanakova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Šárka Stavjaníková stavjanikova@zskomenskeho.cz 602 694 772
Vychovatelky školní družiny
Šárka Stavjaníková stavjanikova@zskomenskeho.cz 602 694 772
Lenka Třaslinová traslinova@zskomenskeho.cz 601 584 072
Simona Regerová regerova@zskomenskeho.cz 601 584 074
Vychovatelky školního klubu
Mgr. Zuzana Voláková volakovaz@zskomenskeho.cz 601 337 151
Petra Zatloukalová zatloukalova@zskomenskeho.cz 601 337 151
Asistentky pedagoga
Mgr. Michaela Fajkusová fajkusova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Bc. Michaela Hermanová hermanova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Martina Štěpánková stepankova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Zuzana Voláková volakovaz@zskomenskeho.cz 722 258 662
Marie Weimannová weimannova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Petra Zatloukalová zatloukalova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Vedoucí školní jídelny
Bc. Vladimíra Valachová jidelna@zskomenskeho.cz 601 584 077
Hlavní kuchařka
Hana Zbořilová
Kuchařky
Hana Skřivánková
Jana Kunová
Hana Nesvadbová
Jana Daňková
Danuše Kužmová
Monika Roštínská
Školník
Ladislav Březina 722 258 662
Uklízečky
Věra Košutová
Eva Němcová