Zaměstnanci

Ředitel školy
Mgr. Milan Budín reditel@zskomenskeho.cz 727 956 651
722 258 662
Zástupce ředitele
Mgr. Jindřiška Falcmanová zastupce@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ekonomka
Ing. Danka Palášková ekonom@zskomenskeho.cz 722 258 662
Administrativní pracovník
Dominik Doleček kancelar@zskomenskeho.cz 722 258 662
Školní psycholog
Mgr. Lukáš Franc psycholog@zskomenskeho.cz 725 502 471
Mgr. Bc. Barbora Francová psycholog@zskomenskeho.cz 725 502 471
Třídní učitelé – 1. stupeň
Mgr. Jitka Jakšlová (I.) jakslova@zskomenskeho.cz 722 258 662    
Mgr. Zuzana Brandová (II. A) brandova@zskomenskeho.cz 722 258 662    
Mgr. Miroslava Kuncová (II. B) kuncova@zskomenskeho.cz 722 258 662    
Mgr. Lenka Sakařová (III.) sakarova@zskomenskeho.cz 722 258 662    
Mgr. Romana Sojková (IV. A) sojkova@zskomenskeho.cz 722 258 662    
Mgr. Veronika Machovská (IV. B) machovska@zskomenskeho.cz 722 258 662    
Mgr. Dagmar Šudřichová (V. A) sudrichova@zskomenskeho.cz 722 258 662    
Mgr. Alžběta Mazánková (V. B) mazankova@zskomenskeho.cz 722 258 662    
Třídní učitelé – 2. stupeň
Mgr. Kateřina Handlová (VI. A) handlova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ing. Pavla Mezuliáníková (VI. B) mezulianikova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Martina Švecová – ICT koordinátor (VII. A) svecova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ing. Erika Novotná (VII. B) novotna@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Jarmila Černošková (VIII. A) cernoskova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Aleš Vohnický (VIII. B) vohnicky@zskomenskeho.cz  722 258 662
Mgr. Jana Hroncová (IX. A) hroncova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Renata Večerková (IX. B) – kariérní poradce, eTwinningový koordinátor vecerkovarenata@zskomenskeho.cz 722 258 662
Učitelé bez třídnictví
Jonathan Blowers blowers@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Eva Kristýnová kristynova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Tomáš Hromek hromek@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Martina Jurčíková jurcikova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Marie Krčmářová krcmarova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Bc. Přemysl Hauerland hauerland@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Iva Prokšová – výchovná poradkyně a metodička prevence  proksova@zskomenskeho.cz 722 258 662
RNDr. Dagmar Vacková vackova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Jana Zlámalová zlamalova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Školní speciální pedagog
Mgr. Petra Krečmerová krecmerova@zskomenskeho.cz, 722 258 662  
Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Šárka Stavjaníková stavjanikova@zskomenskeho.cz 602 694 772
Vychovatelky školní družiny
Šárka Stavjaníková stavjanikova@zskomenskeho.cz 602 694 772
Lenka Třaslinová traslinova@zskomenskeho.cz 601 584 072
Mgr. Zuzana Voláková volakovaz@zskomenskeho.cz 601 584 074
Vychovatelka školního klubu
Bc. Zuzana Havlíková havlikova@zskomenskeho.cz 601 337 151
Asistentky pedagoga
Bc. Michaela Hermanová hermanova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Michaela Janovová, Dis. janovova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Marie Pecníková pecnikova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Martina Štěpánková, Dis. stepankova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Monika Dudášová dudasova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Marie Weimannová weimannova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Petra Zatloukalová zatloukalova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Školní asistentky

Petra Sokolová

Pavla Kučerová

Vedoucí školní jídelny
Bc. Vladimíra Valachová jidelna@zskomenskeho.cz 601 584 077
Hlavní kuchařka
Hana Zbořilová
Kuchařky
Hana Skřivánková
Jana Kunová
Hana Nesvadbová
Jana Daňková
Danuše Kužmová
Monika Roštínská
Školník
Jaroslav Machálek 722 258 662
Uklízečky
Šárka Tokárová
Eva Němcová
 

Kalendář akcí