Zaměstnanci

Ředitel školy
Mgr. Milan Budín reditel@zskomenskeho.cz 727 956 651
722 258 662
Zástupce ředitele
Mgr. Jindra Falcmanová zastupce@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ekonomka
Ing. Danka Palášková ekonom@zskomenskeho.cz 722 258 662
Administrativní pracovnice
Šárka Stavjaníková kancelar@zskomenskeho.cz 722 258 662
Školní psycholog
Mgr. Alena Hrbáčová psycholog@zskomenskeho.cz 725 502 471
Třídní učitelé – 1. stupeň
Mgr. Markéta Caklová (I. A) caklova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Jana Šimková (II. A) simkova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Zuzana Brandová (II. B) brandova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Miroslava Kuncová (III. A) kuncova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Šárka Matulíková (III. B) matulikova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Alžběta Mazánková (IV. A) mazankova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Jitka Jakšlová (IV. B) jakslova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Helena Večerková (V.) vecerkova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Třídní učitelé – 2. stupeň
Mgr. Bronislav Tobolič (VI. A) tobolic@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Kateřina Handlová (VI. B) handlova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Martina Švecová (VII. A) – ICT koordinátor  svecova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ing. Erika Novotná (VII. B) novotna@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Jana Hroncová (VIII. A) hroncova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Renata Večerková (VIII. B) – kariérní poradce vecerkovarenata@zskomenskeho.cz 722 258 662
RNDr. Dagmar Vacková (IX. A) vackova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Martina Jurčíková (IX. B) jurcikova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Učitelé bez třídnictví
Mgr. Eva Babyštová babystova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Jitka Červenková cervenkova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Iva Prokšová – výchovný poradce proksova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Marie Krčmářová krcmarova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Jonathan Blowers   722 258 662
Mgr. Silvie Kuchařová kucharova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Ing. Pavla Mezuliáníková mezulianikova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Speciální pedagog
Mgr. Kateřina Chmelová chmelova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Vychovatelky školní družiny a školního klubu
Mgr. Kateřina Chmelová chmelova@zskomenskeho.cz 601 584 072
Simona Regerová regerova@zskomenskeho.cz 601 584 074
Bc. Kristýna Holemá holema@zskomenskeho.cz 602 694 772
Mgr. Zuzana Voláková volakovaz@zskomenskeho.cz 601 337 151
Šárka Stavjaníková stavjanikova@zskomenskeho.cz 601 337 151
 Asistenti pedagoga
Bc. Tereza Březinová brezinova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Monika Hradilová hradilova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Zuzana Voláková volakovaz@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Martina Štěpánková stepankova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Bc. Gabriela Košťálková kostalkova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Mgr. Drahomíra Petraturová petraturova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Bc. Michaela Hermanová hermanova@zskomenskeho.cz 722 258 662
Hana Němcová   722 258 662
Vedoucí školní jídelny
Bc. Vladimíra Valachová jidelna@zskomenskeho.cz 601 584 077
Hlavní kuchařka
Hana Zbořilová
Kuchařky
Hana Skřivánková
Jana Kunová
Hana Nesvadbová
Jana Daňková
Danuše Kužmová
Školník
Ladislav Březina 722 258 662
Uklízečky
Věra Košutová
Eva Němcová