• Historická budova - moderní škola
Ocenění ve výtvarné soutěži „Máme rádi svoji vlast“

Ocenění ve výtvarné soutěži „Máme rádi svoji vlast“

Žáci naší školy se na konci školního roku zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje na téma „Máme rádi svoji vlast“. V soutěži se děti inspirovaly 100. výročím vzniku samostatného Československa, policejní historií nebo symboly české státnosti. Vyhodnocení soutěže přišlo…

Žáci 4. ročníku oslavili výročí 100 let vzniku ČSR projektem

Žáci 4. ročníku oslavili výročí 100 let vzniku ČSR projektem

Obě naše čtvrté třídy se v uplynulém týdnu intenzivně věnovaly důležitému stoletému výročí založení Československé republiky. V pátek 26. října jsme aktivity spojené s tímto výročím završili malým projektem, kdy děti všechny získané informace zúročily při vyplňování vlastní „občanské knížky.“ Obě třídy se také společně…