Zápis do 1. ročníku eTwinningová škola
  • Historická budova - moderní škola
Projekt Multikulturalita pro žáky 8. ročníku

Projekt Multikulturalita pro žáky 8. ročníku

Projektem Multikulturalita jsme realizovali část průřezového tématu Multikulturní výchova. Je určen pro žáky 8. ročníku a propojuje učivo předmětů zeměpis, výchova k občanství, dějepis, informatika, svět práce, hudební a výtvarná výchova. Projekt umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Zaměřuje se…