• Historická budova - moderní škola
První pomoc ve Výchově ke zdraví v 7. ročníku

První pomoc ve Výchově ke zdraví v 7. ročníku

Žáci sedmého ročníku se v předmětu Výchova ke zdraví zabývali první pomocí. Vyzkoušeli si kardiopulmonální resuscitaci, trénovali si poskytování první pomoci při různých situacích, nanečisto trénovali volání s dispečerem záchranné služby. Poznali, jaký je rozdíl při první pomoci poskytované dospělému a dítěti. Seznámili se s funkcí…

Den vody v 8. ročníku

Den vody v 8. ročníku

V rámci oslav Dne vody, který proběhl na čistírně odpadních vod v Kroměříži, se žáci tříd VIII. A a VIII. B zúčastnili prezentace společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Žákům byla představena vodárenská technika používaná na vyhledávání poruch, monitoring kanalizace a čištění sítí. Dále byli žáci…

Kalendář akcí