• Historická budova - moderní škola
Péťa je zpět na Komenské

Péťa je zpět na Komenské

Úspěšný celoroční eTwinningový projekt žáků 3. ročníku nazvaný Mascots‘ journey skončil 29. června 2016 návratem třídního maskota Péti. Plyšový lvíček postupně navštívil Německo, Slovinsko, Řecko, Portugalsko a Polsko. (mapa) Dětem z partnerských škol pomáhal osvojovat si angličtinu a pracovat na tématech jako Halloween, škola, sporty…

Just Like Me

Just Like Me

Žáci 4. ročníku celý rok pilně pracovali na eTwinningovém projektu Just Like Me, jehož hlavním cílem bylo poznat cizí země a život v nich, vést k toleranci, respektu a vzájemnému porozumění mezi lidmi. Nejprve se jednotlivé týmy a jejich kapitáni z Itálie, Rumunska, Bulharska, Polska Řecka a Gruzie…

Projektový den „Všeho s mírou“

Projektový den „Všeho s mírou“

V pondělí 20. června se uskutečnil další zajímavý projekt pro žáky 8. ročníku. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých spolupracovali v jednotlivých dílnách. Během dne se zamýšleli nad tím, jaké důsledky může mít plýtvání surovinami a energiemi v celosvětovém měřítku, tvořili plakáty o třídění odpadu a testovali své…

Vyhlášení volných dnů pro žáky v září 2016

Ředitelství Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace oznamuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z technických a organizačních důvodů vyhlášení 2 volných dnů pro žáky ve…