• Historická budova - moderní škola
Žáci VIII. A navštívili filmové ateliéry

Žáci VIII. A navštívili filmové ateliéry

Předposlední den školního roku 2017/2018 strávila třída VIII. A poněkud netradičně ve zlínských filmových ateliérech. Díky workshopu Animace pro veřejnost měli žáci možnost zahrát si na opravdové animátory. Někteří tvořili ploškové animace a jiní zase prostorové. Prostorové animace byly náročnější, protože se neustále musela…

Společné psaní

Společné psaní

Mystery class – Who can it be now?“, celoroční projekt žáků VI. A, umožnil dětem vyzkoušet si různé formy mezinárodní spolupráce. V první aktivitě se žáci ze zapojené země představili a připravili pro partnery hry a kvízy. Děti navrhly logo projektu, vytvořily a napsaly…