• Historická budova - moderní škola
Učivo chemie v praxi

Učivo chemie v praxi

V návaznosti na učivo o redoxních reakcích a průmyslovém využití elektrolýzy absolvovali žáci 9. ročníku návštěvu do podniku Magneton, a.s. Před prohlídkou galvanovny jsme zhlédli prezentaci o povrchových úpravách elektropříslušenství pro automobilový průmysl. Provádí se zde zinkování, niklování, dozvěděli jsme se, co je eloxování…

Exkurze do výrobních podniků pomohla žákům 9. ročníku při výběru jejich budoucí profese

Exkurze do výrobních podniků pomohla žákům 9. ročníku při výběru jejich budoucí profese

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se žáci 9. ročníku v rámci předmětu Svět práce zúčastnili exkurze do výrobních podniků TOS Hulín a Modikov. Měli možnost nahlédnout do výrobních prostor a zblízka se podívat, co dělají pracovníci v technických profesích obráběč kovů, programátor CNC strojů atd. Dozvěděli se i informace…

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Žákovský parlament Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, vyhlašuje celoškolní soutěž „SBĚR STARÉHO PAPÍRU„ ve dnech 6. – 10. 11. 2017 v suterénu školy v době od 7:30 do 7:55 hodin a odpoledne od 15:00 do 16:00 hodin,
popřípadě v jiném termínu dle domluvy na tel. č. 722 258 662.