• Historická budova - moderní škola
Realizujeme projekt z OP VVV „Most do života – společné vzdělávaní“

Realizujeme projekt z OP VVV „Most do života – společné vzdělávaní“

Škola realizuje v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt s názvem „Most do života – společné vzdělávání“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006258“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude realizován v období v období od…