• Historická budova - moderní škola
Spisovatelka a cestovatelka Markéta Pilátová v naší škole

Spisovatelka a cestovatelka Markéta Pilátová v naší škole

V úterý 12. 10. 2021 navštívila naši školu kroměřížská rodačka Markéta Pilátová. Ve svých besedách vyprávěla žákům šestého a sedmého ročníku nejen o svých cestovatelských zkušenostech, ale i o tématech, která zpracovala ve svých knihách. Dozvěděli jsme se o životě v Jižní Americe, především v Brazílii, o tamější rozmanité kultuře, o tom,…

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

Žáci 9. ročníku se zapojili do eTwinningového projektu „What are your values“ a společně s partnery z Francie, Itálie, Polska, Ukrajiny, Řecka, Chorvatska, Německa a Turecka oslavili projektovou prací Evropský den jazyků. Tento den tradičně připadá na 26. září a jeho cílem je upozornit na význam učení…

Návštěva ZOO Lešná

Návštěva ZOO Lešná

Dne 16. 9. se konala přírodopisná exkurze pro žáky osmého ročníku do ZOO Lešná. Osmáci v rámci učiva přírodopisu probírají jednotlivé řády třídy savců, takže návštěvou zoologické zahrady měli jedinečnou možnost doplnit si vědomosti i o praktické poznávání živočichů. Samostatně získávali a vyhledávali informace a doplňovali je…