• Historická budova - moderní škola
Inside the Rainbow – barvy kolem nás

Inside the Rainbow – barvy kolem nás

Celoroční eTwinningový projekt žáků V. třídy prolínal nejen výukou anglického jazyka, ale i dalšími vyučovacími předměty. Ve výtvarné výchově se žáci seznámili s teorií barev a barevným kruhem. Vymalovali si mandaly podle vlastní fantazie i s využitím komplementárních barev.  Barvy duhy využili i k vytvoření vlastních obrázků.…

Twin food

Twin food

Žáci 6. ročníku navázali v rámci eTwinningu spolupráci se školami v Itálii, Řecku, Portugalsku a Turecku a společně pracovali na projektu Twin food. Po vzájemném představení členů týmů, jejich škol, měst a zemí se jednotlivé týmy začaly zabývat tématikou zdravé výživy. Naše projektová práce prolínala předměty Anglický…