• Historická budova - moderní škola
Bezpečná škola 2019

Bezpečná škola 2019

Již po několikáté je měsíc červen na naší škole věnován bezpečnosti. V rámci celoškolního projektového dne s názvem Bezpečná škola seznamují starší žáci s bezpečnostní tematikou své mladší spolužáky. Kromě teorie mají pro své mladší spolužáky připraveny i různé praktické úkoly, kterými ověřují získané vědomosti.…

Žákovský parlament v Praze

Žákovský parlament v Praze

V naší škole pracuje celoročně žákovský parlament složený z vybraných žáků každé třídy 6. – 9. ročníku.  Na pravidelných schůzkách s vedením školy, které zastupuje p. Falcmanová, společně řeší problémy, organizují pro ostatní spolužáky sběrové akce a soutěže, zajišťují pravidelné pondělní hlášení do školního rozhlasu…

Osmáci v Brně

Osmáci v Brně

I letos žáci 8. ročníku navštívili zábavní vědecký park VIDA! Science centrum Brno.  Zopakovali si magnetickou přitažlivost a vyrobili si magnetickou plastelínu. Sáhli si na zvuk a sami si ozvučili němý film. Dále zjistili, jak vznikají barvy a k čemu je potřebujeme. Díky vystaveným exponátům…