• Historická budova - moderní škola
Projektový den obohatil žáky 8. ročníku o nové vědomosti

Projektový den obohatil žáky 8. ročníku o nové vědomosti

Projektem Multikulturalita jsme realizovali část průřezového tématu Multikulturní výchova. Je určen pro žáky 8. ročníků a propojuje učivo předmětů zeměpis, výchova k občanství, dějepis, informatika, svět práce, hudební a výtvarná výchova. Projekt umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Zaměřuje se…

Šesťáci před i za kamerami

Šesťáci před i za kamerami

V polovině prosince se žáci šestého ročníku vydali vstříc brněnskému studiu České televize, aby si během půldenní exkurze rozšířili znalosti z oblasti divadla a filmu, jež byly tou dobou předmětem hodin literatury. Během dopoledne jsme se krátce seznámili s historií nové budovy v Brně –…

(Vá)noční haraš(čt)ení

(Vá)noční haraš(čt)ení

Moderním trendem ve vzdělávání je učení prožitkem aneb jak pravil ctěný pan Učitel: „Nejlepší školou pro žáka je ŠKOLA HROU!“ A tak ani naše základní škola není výjimkou. Dne 21. 12. 2017 jsme se rozhodli zorganizovat pro žáky 7. ročníku noční projekt. Jak už…