• Historická budova - moderní škola
Vědecké pokusy v V. B

Vědecké pokusy v V. B

Celoroční eTwinningový projekt V. B třídy „Our STEAMulating adventures“ byl zaměřený na řešení každodenních problémů a poznávání toho, jak svět kolem nás funguje. Žáci spolupracovali s partnerskými školami v Řecku, Polsku, Belgii a na Maltě a při svých experimentech využívali znalosti z matematiky, přírodovědných a technických oborů, anglického…

Pravidla pro hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

V pondělí 1. 6. 2020 bude uzavřena průběžná klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Tuto průběžnou klasifikaci lze ještě upravit po konzultaci s vyučujícími jednotlivých předmětů nejpozději do pátku 19. června 2020, kdy bude klasifikace za 2. pololetí uzavřena. K tomuto datu bude zároveň ukončena distanční výuka. Pravidla…