• Historická budova - moderní škola
Halloween u prvňáků

Halloween u prvňáků

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se z prvňáčků stala nejrůznější strašidla. Třídy se proměnily ve strašidelné učebny a děti celé dopoledne plnily zábavné halloweenské úkoly a soutěže. Zpestřením dne byla přehlídka strašidelných svačinek, které jsme společně ochutnali a hodnotili. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří je dětem…

Olympijský den na I. stupni

Olympijský den na I. stupni

Poslední zářijový den, v pondělí 30. září, jsme se místo vyučování věnovali sportovním aktivitám. Děti se tak naučily zase něco jiného. Místo školních vědomostí uplatňovaly sportovní dovednosti a vštěpovaly si zásady kolektivní soudržnosti a principy fair play. Bojovaly totiž ve svých skupinách, které reprezentovaly…

Realizujeme projekt z OP VVV „Most do života – společné vzdělávání II.“

Realizujeme projekt z OP VVV „Most do života – společné vzdělávání II.“

Škola realizuje v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt s názvem „Most do života – společné vzdělávání II.“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013928“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021…