• Historická budova - moderní škola

Výsledky voleb do školské rady

Voleb do školské rady konaných dne 24. 9. 2020 se zúčastnilo 50 oprávněných voličů – zákonných zástupců žáků školy. Jeden odevzdaný hlasovací lístek nebyl platný. Výsledky voleb: místo Láník Petr                               26 hlasů místo Nečekal Zbyšek                     21 hlasů místo Kutnohorský Adam …

Exkurze do ZOO

Exkurze do ZOO

Dne 11.9. se konala přírodopisná exkurze pro osmé ročníky do ZOO Lešná. Osmáci v rámci učiva přírodopisu probírají jednotlivé řády třídy savců, takže návštěvou zoologické zahrady měli jedinečnou možnost doplnit si vědomosti i o praktické poznávání živočichů. Samostatně získávali a vyhledávali informace a doplňovali je do pracovních listů, které…