• Historická budova - moderní škola
Okrskové kolo Mc Donald´s cupu

Okrskové kolo Mc Donald´s cupu

V úterý 17. 4. 2018 se vybraní žáci I. stupně zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje Mc Donald´s cup v kategorii mladší děti (r. 2008 – 2011). Pořadatelem soutěže byla ZŠ Oskol Kroměříž, přihlášená družstva byla nalosována do dvou skupin. Žáci ZŠ Komenského měli za…

Výsledky zápisu do 1. ročníku

K zápisu se dostavilo 36 dětí, přijaty byly všechny děti s žádosti o přijetí. Seznam přijatých dětí podle registrační čísel najdete zde. Děkujeme rodičům za důvěru v naši školu a děti i rodiče přivítáme v pondělí 3. září 2018 při slavnostním zahájení školního roku 2018/2019. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se…

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

V pátek 23. 3. 2018 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Noc s Andersenem. Ve škole nocovalo 35 malých nocležníků, šlo o žáky I. B a děti, které navštěvují čtenářský kroužek, nebo se zúčastňují středečního předčítání o velké přestávce. Užili jsme si večer plný her, soutěží…