• Historická budova - moderní škola
Recyklohraní   

Recyklohraní   

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, mobilních telefonů a tonerů. Od září se nám podařilo nasbírat a odeslat k recyklaci 133 kg baterií a 47…

Projektový den POKOS

Projektový den POKOS

Ve středu 6. 3. 2024 se v naší škole konal projektový den pod vedením Krajského vojenského velitelství Zlín pod názvem Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Projekt byl určen pro žáky 7. – 9. ročníku. Pod vedením zkušených armádních lektorů a pracovnic Červeného kříže si žáci…

Hra na hraně

Hra na hraně

Ve dnech 5. a 7. 3. 2024 proběhl ve třídě VIII. B preventivní program zaměřený na snížení rizika rozvoje problémového chování a závislosti na hazardních hrách. Žáci se dozvěděli na jakých principech funguje hazardní byznys a co všechno ovlivňuje hráčovo myšlení a chování. Téma bylo proloženo řadou…

Žákovské fórum 2024

Žákovské fórum 2024

Žákyně naší školy se zúčastnily jednání žákovského fóra, které každoročně hledá a řeší nedostatky a problémy našeho města, jak je vidí žáci a mládež. Diskutovaly v oblastech školství, sport, rozvoj města, životní prostředí, doprava a oblasti sociální. Vedly si velmi dobře.

Kalendář akcí