Eco echoes – eko ozvěnu šíříme dál a dál

Čtyři stěžejní témata, osm týdnů práce, spokojenost třeťáků, nadšení z ekologických aktivit, zapojení rodičů, starší učí mladší, i výzva školního parlamentu. To vše je mezinárodní eTwinningový projekt, který právě dokončili žáci třetího ročníku. Po představení se polským partnerům z Poznaně a Runowa se třeťáci vrhli do práce.

Green week zahrnoval témata ochrany všeho živého na planetě, rostlin i zvířat. Četli jsme e-knihy, pracovali na posterech, navrhovali, co zlepšit, jak se chovat ohleduplněji a „zeleněji“.

Blue week nasměřoval naši pozornost na ochranu vody a vodních zdrojů a také na šetření vodou. Sledovali jsme dokumenty a příběhy v anglickém jazyce, zapisovali na Padlet nástěnku vše, co můžeme udělat pro zachování čistoty vody.

Black week se zabýval odpadky a jejich tříděním. Samozřejmostí bylo správné třídění materiálů. A nejen to. V rámci videí jsme si uvědomili, že je důležité nejen Recycle, ale na řadě byla další dvě R – Reduce (snižovat spotřebu) a Reuse (použít znovu). Také jsme zhlédli video o tom, jak jednoduché je využít staré věci, není třeba neustále kupovat vše nové. V rámci eco art jsme vytvořili ekologický slovník s obrázky ze stránek starých knih a také online galerii. Reuse, Reduce, Recycle, tedy 3R, nám zůstávají v paměti.

Yellow week zdůrazňoval šetření energiemi, objasnil rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, zároveň nás učil, abychom vybírali z těch obnovitelných, je-li ta možnost. V neposlední řadě jsme rozebírali východiska pro celkové snižování spotřeby všech druhů energie.

Společně s rodiči jsme po celou dobu fotili činnosti napomáhající ochraně planety. Žáci vyšších ročníků pomohli žákům třetího ročníku s přihlášením do prostředí Twinspace a na oplátku malí eTwinneři s projektem starší žáky seznámili. Díky výzvě školního parlamentu se do projektu zapojili i ostatní žáci a vyučující školy, kteří v online prostředí Teams sdíleli fotografie, jak pomáhají planetě.

V rámci projektu jsme vytvořili Eco minibook, která mapuje slovní zásobu jednotlivých témat, dále elektronické postery s návrhy, jak můžeme zlepšit své chování vůči planetě, na níž žijeme.

Projekt Eco echoes inspiruje k větší péči a zodpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí a jeho hlavním cílem je šířit povědomí o nutnosti a způsobech ochrany Země dál a dál. Jak říká jeho název: Ekologie rezonující…

Závěrečné motto projektu říká: Když hodně malých lidí na hodně malých místech udělá hodně malých věcí, potom se změní tvář celé Země.

Kalendář akcí