Realizujeme projekt z OP JAK „Most do života – J. A. Komenský“

Škola realizuje v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Jan Ámos Komenský, projekt s názvem „Most do života – J. A. Komenský.“, s reg. č. „CZ.02.02.XX/00/22_002/0004717“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude realizován v období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025 s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání žáků a jejich výsledků v klíčových kompetencích, personálně podpořit společné vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 444 789,- Kč.

Realizované šablony

  • II/1 Školní asistent ZŠ
  • II/3 Školní psycholog ZŠ                                                
  • II/5 Kariérový poradce ZŠ                                                          
  • II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • 1.V/1   Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Kalendář akcí