Počítače a bezpečnost v projektech

Naše škola je již pět let součástí eTwinningu, platformy škol, která umožňuje spolupráci v rámci Evropské unie. Součástí všech eTwinningových projektů je rozvíjení nejen ICT dovedností, ale i zvyšování povědomí o bezpečnosti na internetu. I pro naši školu je tato oblast důležitá, důkazem je to, že jsme v letošním roce obdrželi bronzový odznak eSafety Label.

Žáci III. B si v projektu THINK povídali o tom, jak se chovat na internetu, formulovali vlastní pravidla bezpečnosti, která je nutné dodržovat. Společně s dětmi z partnerských škol vytvořili pravidla slušného chování v projektu, tedy projektovou nETIKETU.  Seznámili se s prostředím TwinSpace, vytvořili si svého avatara, upravili si svůj profil a napsali o sobě několik informací. Dozvěděli se o pravidlech copyrightu, o způsobech bezpečného vyhledávání pro děti, např. pomocí vyhledávačů Kiddle a KidRex. V průběhu roku si vyzkoušeli různé online nástroje, naučili se vkládat obrázky, psát příspěvky na online nástěnky a odpovídat na příspěvky ostatních. Často v projektu hlasovali, např. při přetváření klasického příběhu Hanse Christiana Andersena nebo při volbě loga.

Velkým zpestřením byly videokonference a chattování, při nichž se mohli setkat s dětmi z partnerských zemí a povídat si o věcech, které je zajímají, jako např. oblíbené hračky nebo oblíbené knihy.

Kalendář akcí