Školní psycholog

Mgr. Lukáš Franc

Pracuji poradensky a terapeuticky s dětmipedagogy a rodiči. Mám ukončený postgraduální pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii. Skrze kurzy jsem vzdělán v motivačních rozhovorech, krizové intervenci, prevenci relapsu a v práci s traumatem dětí a dospělých.

Na škole působím ve dnech úterý – pátek.

Mgr. Bc. Barbora Francová

Pracuji poradensky a terapeuticky s dětmi, pedagogyrodiči. Jsem frekventantkou postgraduálního pětiletého psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii. Své vzdělání jsem doplnila o kurzy arteterapie, poradenskou propedeutiku a různé terapeutické možnosti vedení rozhovoru. Mimo psychologické vzdělání jsem také studovala sociální pedagogiku.

Na škole působím v pondělí.

Dětem nabízíme pomoc a podporu, když:

 • chtějí řešit své problémy s učením, doma nebo ve škole
 • prožívají potíže s kamarády, spolužáky, školáky, rodiči, dospělými
 • chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet
 • Si přejí naučit se pro sebe něco, co jim pomůže cítit se lépe a sebevědoměji
 • je přepadla tréma, smutek, strach nebo je něco trápí
 • se cítí být ve stresu a přejí si naučit se, jak se opět cítit klidněji a vyrovnaněji
 • si potřebují o čemkoliv popovídat nebo se svěřit.

O přestávkách se na žáky těšíme v naší pracovně, kde dětem nabízíme klidný prostor pro odpočinek mezi vyučováním.

Třídám nabízíme pomoc a podporu:

 • ke vzájemnému poznání spolužáků
 • v naučení se, jak spolu dobře ve třídě vycházet
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly

Aby mohly Vaše děti služeb pro třídy využít, je potřeba získat Váš souhlasUdělením generálního souhlasu akceptujete působení školního psychologa na škole. Pokud se rozhodnete, že generální souhlas s činností školního psychologa nepodepíšete, nemám právo Vašemu dítěti uvedené služby poskytovat a v případě třídního programu řízeného psychologem bude trávit čas odděleně v náhradní třídě. Pro další specifičtější práci s jednotlivými dětmi je třeba Váš individuální souhlas (o nabídce spolupráce budete v tomto případě předem informováni a požádáni o souhlas).

Rodičům a zákonným zástupcům nabízíme setkání, když:

 • si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích
 • zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat, rozvíjet
 • máte pocit, že Vaše dítě něco trápí
 • přijde náročná rodinná nebo životní situace

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí a s citlivými údaji, které ve své práci získám, zacházím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

Kontaktní údaje

Telefon: 725 502 471

E-mail: psycholog@zskomenskeho.cz

Telefon i email platí pro oba psychology.

Neváhejte přijít se s námi seznámit, prohlédnout si kancelář, kde s dětmi pracujeme, popovídat si o všem, co Vás zajímá, domluvit se na spolupráci. Dveře jsou pro Vás i žáky otevřené.

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky či e-mailem. Můžeme si domluvit schůzku.

Konzultační hodiny

Mgr. Lukáš Franc

Prosím kontaktujte mě předem (i v den konzultace), že dorazíte.

ÚT 15:00 – 17:15

ČT 7:00 – 9:00

Mgr. Bc. Barbora Francová

PO (po předchozí domluvě)

 

Nebojte ozvat se nám v kterýkoliv den v týdnu. Protože na škole působíme dva, vždy se s Vámi domluvíme na předání nebo vyřízení důležitých informací mezi sebou tak, abyste se cítili bezpečně a bez obav, že se něco zamešká nebo nedořeší.

Respektujeme také vaše přání spolupracovat výhradně s jedním z nás.

Těšíme se na Vaše dotazy a spolupráci.

 

Kalendář akcí