Školní speciální pedagog

Speciální pedagog ve škole realizuje speciálně pedagogickou péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vyučuje předměty speciálně pedagogické péče žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, poskytuje konzultace zákonným zástupcům žáků.

Konzultační hodiny speciálního pedagoga: Mgr. Petra Krečmerová

– individuální konzultace po předchozí domluvě kdykoliv v pracovní době 7:30 – 16:00 hod.

tel.: 722 258 662, e-mail: krecmerova@zskomenskeho.cz

 

Kalendář akcí