Jazyková příprava pro žáky – cizince

  • Jazyková příprava je určena pro cizince vykonávající povinnou školní docházku ve škole na území České republiky nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti.
  • Žáci jsou vzděláváni ve skupině o maximálním počtu 10 žáků v délce 100 hodin po dobu nejdéle 10 měsíců. V odůvodněných případech se může doba jazykové přípravy prodloužit až na 200 hodin. Počet hodin jazykové přípravy bude stanoven na základě vstupního testu znalosti českého jazyka.
  • Žáci se jazykové přípravy účastní osobně každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 15:40 hod. (dvě vyučovací hodiny a přestávka 10 minut). Distanční přípravu naše škola nerealizuje.
  • Zákonný zástupce žáka si podá žádost o zařazení žáka do jazykové přípravy řediteli školy a přidá k žádosti doplňující údaje o žákovi. Žák může zahájit jazykovou přípravu po převzetí rozhodnutí zákonným zástupcem.

Formuláře ke stažení: Žádost o zařazení do jazykové přípravy (docx., pdf), Doplňující údaje o žákovi (docx., pdf)

 

Mgr. Milan Budín – ředitel školy

 

 

Kalendář akcí