What’s your story

Žáci V. A se v letošním roce vydali na cestu za poznáním evropských mýtů a legend. Celý rok spolupracovali v mezinárodním eTwinningovém projektu se školami z Bulharska, Řecka, Malty a Turecka.

Na cestě na ně čekala řada úkolů. Nejprve se představili a dozvěděli se bližší informace o partnerských školách a zemích. Poté už se mohli věnovat hlavní projektové aktivitě – čtení mýtů a legend ze sbírky společně vytvořené projektovými partnery. Páťáci přispěli Legendou o Golemovi.

První příběh, který si žáci vybrali, byla maltská legenda The Old Man Buried in a Cave. V následné diskusi si děti uvědomily, jak důležití pro nás naši prarodiče jsou. Napsali o nich krátké vyprávění a nahráli je v nástroji Flipgrid.

Dalším příběhem byla řecká bajka The North Wind and The Sun. Po přečtení žáci pracovali s textem, vyhledávali klíčová slova a vytvářeli z nich slovní mraky. O hlavních hrdinech poté napsali krátkou báseň.

Poslední aktivita se páťákům líbila nejvíce. Měli za úkol si z celé kolekce příběhů zvolit jednu mytickou postavu a vymyslet nové příběhy.  Talos, první robot, byl tím správným hrdinou. Žáci pracovali ve skupinách a vytvořené příběhy zpracovali do knihy komiksů. https://www.storyjumper.com/book/read/134100612/627aec4b7b171

Projekt What’s your story byl pro děti příjemným zpestřením výuky, přinesl nové výzvy jazykové i v oblasti moderních technologií, ale i spoustu zábavy během společné práce na projektových úkolech.

Více informací najdete na stránkách projektu: https://twinspace.etwinning.net/192825/home

Kalendář akcí