A drop in the ocean

Anglický idiom „a drop in the ocean“ znamená něco malého a nevýznamného. Může ale také označovat tu poslední kapku, která způsobí, že se hladina oceánu zvedne a něco se změní. V eTwinningovém projektu stejného názvu se žáci 7. ročníku snažili ve spolupráci s partnerskými školami v Řecku a Polsku zjistit, zda i oni mohou přispět svou činností k řešení problémů životního prostředí, k jeho ochraně a zda i přes svůj věk mohou iniciovat změnu. Cílem projektu bylo seznámit se se životem na planetě Zemi, jeho rozmanitostí, vzájemným propojením všeho živého a také se kriticky zamýšlet nad tím, co život na Zemi nejvíce ohrožuje. Dalším cílem bylo ukázat prostřednictvím příkladů mladých aktivistů, že každý může přispět „svou kapkou“ k řešení problémů životního prostředí. V neposlední řadě vedl žáky ke spolupráci při hledání vlastních způsobů a řešení, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí.

Projekt byl bohatý na aktivity. Žáci pracovali podle předem daného plánu v národních i mezinárodních týmech. Nejprve se seznámili prostřednictvím Mystery eTwinning game, kdy hádali během videokonference pomocí ano/ne otázek, odkud pochází naši partneři.

Žáci z partnerských škol se rozdělili do mezinárodních týmů.

Společně vyhledávali a zpracovávali informace, vkládali je do prezentací, z nichž pak vytvořili knihu o planetě Zemi.

https://www.storyjumper.com/book/read/85512635/5eee59bec4633

Kalendář akcí