Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. 9. 2023 se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku. Do I. třídy přišel přivítat naše nejmladší žáky – prvňáčky starosta Města Kroměříže Mgr. Tomáš Opatrný. Školu bude v novém školním roce navštěvovat 395 žáků, kteří budou rozdělení do 16 tříd. Všem žákům, zaměstnancům školy a rodičům žáků přejeme úspěšný školní rok.

Kalendář akcí