Seznamovací výlet žáků 6. ročníku

První školní týden v tomto školním roce vyrazili čerství šesťáci již tradičně na seznamovací výlet, tentokrát na Rusavu. Během tří dnů měli možnost poznat novou třídní učitelku, své nové spolužáky a pod dohledem školního psychologa se snažili zapracovat na vzájemných vztazích. Počasí přálo pobytu v přírodě, sportovním a společenským hrám či koupání na místním koupališti. Našim šesťákům přejeme hodně zdaru ve škole i v budování přátelských vztahů ve svých třídách.

Kalendář akcí