Bezpečná škola 2019

Již po několikáté je měsíc červen na naší škole věnován bezpečnosti. V rámci celoškolního projektového dne s názvem Bezpečná škola seznamují starší žáci s bezpečnostní tematikou své mladší spolužáky. Kromě teorie mají pro své mladší spolužáky připraveny i různé praktické úkoly, kterými ověřují získané vědomosti.

Sedmáci si pro druháky připravili stanoviště k tématu Mimořádné události. Druháci se dozvěděli jak se zachovat při požáru či povodni, co znamená zkratka IZS, rozeznávali varovné signály, a pokusili se zabalit si evakuační zavazadlo. Žáci VIII. A si pro třeťáky připravili na dopravním hřišti stanoviště s cyklistickou tematikou. Kromě znalostí o dopravních značkách, křižovatkách a správně vybaveném kole museli třeťáci prokázat svou šikovnost např. ve slalomu, nejpomalejší či nejrychlejší jízdě. Žáci VIII. B a IX. A připravili pro čtvrťáky stanoviště k tématu Jak přežít? Čtvrťáci se naučili uvázat jednoduché uzly, luštili Morseovu abecedu či hledali poklad pomocí navigační techniky. Na páťáky čekalo téma první pomoci. Žáci IX. B je učili ošetřit krvácení, úraz hlavy, zlomeniny, popáleniny a základy resuscitace.

Šesťáci stmelovali třídní kolektiv pomocí různých her a naši nejmenší prvňáčci navštívili v rámci projektu městskou policii a stanici záchranné služby.

Kalendář akcí