Seznamovací výlet VI. B

Seznamovací výlet VI. B

Také třída VI. B se vypravila na seznamovací výlet. Prožili jsme tři dny na Tesáku v Hostýnských vrších. Seznamovali jsme se nejen se spolužáky, ale poznali jsme i novou paní učitelku a paní psycholožku. Hráli jsme společenské a sportovní hry. Podnikali jsme dlouhé túry…

Seznamovací výlet VI. A

Seznamovací výlet VI. A

V uplynulých dnech vyrazili čerství šesťáci již tradičně na seznamovací výlet, tentokrát na Tesák. Během tří dnů měli možnost poznat novou třídní učitelku a pod dohledem paní psycholožky se snažili zapracovat na vzájemných vztazích. Počasí přálo turistice, sportovním i společenským hrám. Šesťáci…

Bezpečná škola 2019

Bezpečná škola 2019

Již po několikáté je měsíc červen na naší škole věnován bezpečnosti. V rámci celoškolního projektového dne s názvem Bezpečná škola seznamují starší žáci s bezpečnostní tematikou své mladší spolužáky. Kromě teorie mají pro své mladší spolužáky připraveny i různé praktické úkoly, kterými ověřují získané vědomosti.…

Osmáci v Brně

Osmáci v Brně

I letos žáci 8. ročníku navštívili zábavní vědecký park VIDA! Science centrum Brno.  Zopakovali si magnetickou přitažlivost a vyrobili si magnetickou plastelínu. Sáhli si na zvuk a sami si ozvučili němý film. Dále zjistili, jak vznikají barvy a k čemu je potřebujeme. Díky vystaveným exponátům…

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Dne 19. 12. 2018 se v prostorách školy konal tradiční vánoční jarmark pro žáky, rodiče a širší veřejnost. Všichni si mohli zakoupit keramické výrobky našich žáků, vánoční punč, perníčky a také jiné ozdoby a dekorace. Velice krásné a originální byly i výrobky, které chlapci a děvčata spolu se svými rodiči a prarodiči vyráběli…

Advent na radnici

Advent na radnici

Ve středu 12. prosince 2018 se naše škola zúčastnila Adventu na kroměřížské radnici. Na tradičním vánočním jarmarku jsme měli svůj stánek, kde si návštěvníci mohli zakoupit výrobky našich žáků a také rodičů.  Kromě keramiky, pletených papírových košíků jsme nabízeli látkové vánoční dekorace…