ŽÁKOVSKÉ FÓRUM 2023

ŽÁKOVSKÉ FÓRUM 2023

Dne 22. 2. 2023 se zúčastnili zástupci žákovského parlamentu naší školy Žákovského fóra. Toto jednání žáků se zástupci města probíhalo u tematických stolů v oblastech:1. Školství, kultura, volný čas a sport2. Rozvoj města3. Doprava, mobilita a bezpečnost4. Sociální záležitosti a zdraví5. Životní prostředí Výstupem z celého jednání bylo sestavení TOP…

Primárně preventivní programy

Primárně preventivní programy

V týdnu od 6. do 10. února se žáci zúčastnili primárně preventivních programů: 1) Hustej net pro žáky 3. a 4. ročníků (D sdružení), kde se žáci dozvěděli např. jak mohou v internetovém prostředí chránit sebe a své osobní údaje a o rizicích falešných a podvodných identit. 2) Prevence šikany žáky 6. ročníků…

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení v 1. ročníku se uskutečnilo 31. 1. 2023 ve vyzdobených prostorách školní tělocvičny. Prvňáčkové předvedli pro své rodiče a hosty zábavný muzikál za hudebního doprovodu studentek SPgŠ Kroměříž.  Po skončení programu převzali z rukou svých třídních učitelek svá první vysvědčení a drobné dárečky.

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

  V úterý 15. prosince 2020 se naše škola zúčastnila tradičního vánočního jarmarku, který se letos konal na Velkém náměstí v Kroměříži. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky našich žáků, rodičů a prarodičů. Kromě keramiky a pletených papírových košíků jsme nabízeli látkové vánoční dekorace a ozdoby.…

Exkurze do ZOO

Exkurze do ZOO

Dne 11.9. se konala přírodopisná exkurze pro osmé ročníky do ZOO Lešná. Osmáci v rámci učiva přírodopisu probírají jednotlivé řády třídy savců, takže návštěvou zoologické zahrady měli jedinečnou možnost doplnit si vědomosti i o praktické poznávání živočichů. Samostatně získávali a vyhledávali informace a doplňovali je do pracovních listů, které…

KORONAFYZIKA

KORONAFYZIKA

V šesté třídě máme sice pouze jednu hodinu fyziky, ale zvládli jsme spoustu věcí. Probádali jsme téma magnetů, vyzkoušeli jsme prakticky gravitační sílu, měřili jsme délku, objem, hmotnost. Pak naše školní pokusy přerušil koronavirus. Ani v době distanční výuky jsme nezůstali…

Kalendář akcí