Recyklohraní   

Recyklohraní   

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, mobilních telefonů a tonerů. Od září se nám podařilo nasbírat a odeslat k recyklaci 133 kg baterií a 47…

Bronzoví medailisté

Bronzoví medailisté

V pondělí 11. 12. 2023 se konal Okresní přebor škol v šachu 2023/2024. Družstvo chlapců ve složení Andrii Leonovets, Adam Lednický, Jiří Hýža, Tomáš Cícha a Viktor Bureš vybojovalo v kategorii B ve velmi těžké konkurenci gymnazistů bronzovou příčku a zaslouženě získalo medaile za 3. místo. Děkujeme za skvělou…

Bubnovačka

Bubnovačka

Dne 20. 11. 2023 proběhla i v naší škole BUBNOVAČKA – celonárodní akce Centra LOCIKA, kterou upozorňujeme na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Třídní učitelé zapojili děti do hodinového interaktivního programu a na závěr si celá třída zabubnovala. Tím společně dala symbolicky najevo, že…

Kalendář akcí