Den bezpečnějšího internetu

Den bezpečnějšího internetu

V úterý 6. února 2018 si i naše škola připomněla Den bezpečnějšího internetu, který si každoročně klade za cíl angažovat všechny online uživatele k aktivitám směrujícím k lepšímu internetovému prostředí, a to bez rozdílu věku. Jednou z akcí, kterých jsme se účastnili, byla beseda na téma bezpečného…

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Ve čtvrtek 8. února a v sobotu 10. února 2018 se otevřely dveře pro všechny, které zajímá dění v naší škole. Ve čtvrtek bylo možné nahlédnout do vyučovacích hodin v jednotlivých třídách a vidět žáky a jejich vyučující přímo v akci. V sobotu pak bylo připraveno mnoho zajímavých a zábavných aktivit…

Inside the Rainbow – barvy kolem nás

Inside the Rainbow – barvy kolem nás

Celoroční eTwinningový projekt žáků V. třídy prolínal nejen výukou anglického jazyka, ale i dalšími vyučovacími předměty. Ve výtvarné výchově se žáci seznámili s teorií barev a barevným kruhem. Vymalovali si mandaly podle vlastní fantazie i s využitím komplementárních barev.  Barvy duhy využili i k vytvoření vlastních obrázků.…

Twin food

Twin food

Žáci 6. ročníku navázali v rámci eTwinningu spolupráci se školami v Itálii, Řecku, Portugalsku a Turecku a společně pracovali na projektu Twin food. Po vzájemném představení členů týmů, jejich škol, měst a zemí se jednotlivé týmy začaly zabývat tématikou zdravé výživy. Naše projektová práce prolínala předměty Anglický…

Školní výlet VI. A a VI. B

Školní výlet VI. A a VI. B

Ve středu 14. 6. se žáci 6. ročníku vydali se svými třídními učitelkami na „speleologickou“ výpravu do Punkevních jeskyní. Po příjezdu do Skalního mlýna jsme se přesunuli vláčkem k jeskyním, které jsme z části prozkoumali pěšky a částečně plavbou na lodičkách. Prohlédli jsme si i spodní část propasti…