Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

  V úterý 15. prosince 2020 se naše škola zúčastnila tradičního vánočního jarmarku, který se letos konal na Velkém náměstí v Kroměříži. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky našich žáků, rodičů a prarodičů. Kromě keramiky a pletených papírových košíků jsme nabízeli látkové vánoční dekorace a ozdoby.…

Exkurze do ZOO

Exkurze do ZOO

Dne 11.9. se konala přírodopisná exkurze pro osmé ročníky do ZOO Lešná. Osmáci v rámci učiva přírodopisu probírají jednotlivé řády třídy savců, takže návštěvou zoologické zahrady měli jedinečnou možnost doplnit si vědomosti i o praktické poznávání živočichů. Samostatně získávali a vyhledávali informace a doplňovali je do pracovních listů, které…

KORONAFYZIKA

KORONAFYZIKA

V šesté třídě máme sice pouze jednu hodinu fyziky, ale zvládli jsme spoustu věcí. Probádali jsme téma magnetů, vyzkoušeli jsme prakticky gravitační sílu, měřili jsme délku, objem, hmotnost. Pak naše školní pokusy přerušil koronavirus. Ani v době distanční výuky jsme nezůstali…

Anglická školička

Anglická školička

V lednu nezaháleli ani naši budoucí žáčci, protože se zúčastnili tradiční anglické školičky určené pro děti, které se chystají k zápisu. Během odpoledne věnovaného anglickému jazyku se všichni seznámili s pejskem jménem Patch, ten je provedl džunglí a představil jim zvířátka, jež tam žijí.…

Advent na radnici

Advent na radnici

Ve středu 18. 12. 2019 se naše škola zúčastnila Adventu na radnici. Na vánočním jarmarku jsme měli svůj stánek, kde si návštěvníci mohli zakoupit originální výrobky našich žáků a rodičů. Kromě keramiky, pletených papírových košíků jsme nabízeli drátěné vánoční ozdoby a jiné výrobky. Součástí…

Kalendář akcí