Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Dne 19. 12. 2018 se v prostorách školy konal tradiční vánoční jarmark pro žáky, rodiče a širší veřejnost. Všichni si mohli zakoupit keramické výrobky našich žáků, vánoční punč, perníčky a také jiné ozdoby a dekorace. Velice krásné a originální byly i výrobky, které chlapci a děvčata spolu se svými rodiči a prarodiči vyráběli…

Advent na radnici

Advent na radnici

Ve středu 12. prosince 2018 se naše škola zúčastnila Adventu na kroměřížské radnici. Na tradičním vánočním jarmarku jsme měli svůj stánek, kde si návštěvníci mohli zakoupit výrobky našich žáků a také rodičů.  Kromě keramiky, pletených papírových košíků jsme nabízeli látkové vánoční dekorace…

Chemická soutěž

Chemická soutěž

Školního kola chemické soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se ve čtvrtek 29. 11. 2018 zúčastnilo 13 žáků z 9. ročníku. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do krajského kola, které se uskuteční ve Velkém Meziříčí. Jsou to Vojtěch Beran, Michaela Pospíšilová, Eliška Vymětalová a Viktor Neuwirt. Blahopřejeme!

Hodonínská muzea

Hodonínská muzea

Ve středu 21. 11. 2018 navštívili žáci 9. ročníku Hodonín. V Muzeu naftového dobývání a geologie jsme se z výkladu dozvěděli mnoho zajímavých informací, které nám doplnily teoretické poznatky získané ve vyučování. Výklad o průzkumu, dobývání a zpracování ropy byl velmi srozumitelný a názorný díky vystaveným modelům a nástrojům, které…

Historicko-fyzikální exkurze

Historicko-fyzikální exkurze

Žáci 9. ročníku se vydali 6. listopadu se svými třídními učitelkami na historicko-fyzikální exkurzi do Přerova. V rámci dějepisu navštívili v Muzeu Komenského animační program „Pod rudou hvězdou“. Na časové ose se posunuli do druhé poloviny 20. století a stali se očitými svědky klíčových událostí, jakými…

Deváťáci na COPTu

Deváťáci na COPTu

V letošním školním roce pořádá Střední škola – COPT Kroměříž pro žáky základních škol projektové dny. My jsme to pojali jako zpestření výuky a dva projekty jsme si vybrali. V září se žáci IX. A seznámili se základy moderních inteligentních elektroinstalací, se kterými se…

Žáci VIII. A navštívili filmové ateliéry

Žáci VIII. A navštívili filmové ateliéry

Předposlední den školního roku 2017/2018 strávila třída VIII. A poněkud netradičně ve zlínských filmových ateliérech. Díky workshopu Animace pro veřejnost měli žáci možnost zahrát si na opravdové animátory. Někteří tvořili ploškové animace a jiní zase prostorové. Prostorové animace byly náročnější, protože se neustále musela…