Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Dne 10. 12. 2019 se v prostorách naší školy konal tradiční vánoční jarmark pro žáky, rodiče a širší veřejnost. K zakoupení byly keramické výrobky našich žáků, vánoční punč, perníčky a také jiné originální vánoční ozdoby, které žáci se svými rodiči a prarodiči vyráběli. Součástí jarmarku byl také…

Seznamovací výlet VI. B

Seznamovací výlet VI. B

Také třída VI. B se vypravila na seznamovací výlet. Prožili jsme tři dny na Tesáku v Hostýnských vrších. Seznamovali jsme se nejen se spolužáky, ale poznali jsme i novou paní učitelku a paní psycholožku. Hráli jsme společenské a sportovní hry. Podnikali jsme dlouhé túry…

Seznamovací výlet VI. A

Seznamovací výlet VI. A

V uplynulých dnech vyrazili čerství šesťáci již tradičně na seznamovací výlet, tentokrát na Tesák. Během tří dnů měli možnost poznat novou třídní učitelku a pod dohledem paní psycholožky se snažili zapracovat na vzájemných vztazích. Počasí přálo turistice, sportovním i společenským hrám. Šesťáci…

Bezpečná škola 2019

Bezpečná škola 2019

Již po několikáté je měsíc červen na naší škole věnován bezpečnosti. V rámci celoškolního projektového dne s názvem Bezpečná škola seznamují starší žáci s bezpečnostní tematikou své mladší spolužáky. Kromě teorie mají pro své mladší spolužáky připraveny i různé praktické úkoly, kterými ověřují získané vědomosti.…

Osmáci v Brně

Osmáci v Brně

I letos žáci 8. ročníku navštívili zábavní vědecký park VIDA! Science centrum Brno.  Zopakovali si magnetickou přitažlivost a vyrobili si magnetickou plastelínu. Sáhli si na zvuk a sami si ozvučili němý film. Dále zjistili, jak vznikají barvy a k čemu je potřebujeme. Díky vystaveným exponátům…

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Dne 19. 12. 2018 se v prostorách školy konal tradiční vánoční jarmark pro žáky, rodiče a širší veřejnost. Všichni si mohli zakoupit keramické výrobky našich žáků, vánoční punč, perníčky a také jiné ozdoby a dekorace. Velice krásné a originální byly i výrobky, které chlapci a děvčata spolu se svými rodiči a prarodiči vyráběli…