Bubnovačka

Dne 20. 11. 2023 proběhla i v naší škole BUBNOVAČKA – celonárodní akce Centra LOCIKA, kterou upozorňujeme na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Třídní učitelé zapojili děti do hodinového interaktivního programu a na závěr si celá třída zabubnovala. Tím společně dala symbolicky najevo, že je důležité nemlčet a že násilí do výchovy a do života dětí nepatří. 

https://youtu.be/tz14e9gw6w8?si=GJoX3eYDkTs1fAbn

 

Kalendář akcí