Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy je česko-slovenský projekt, který pořádá Knihovna Jiřího Mahena v Brně ve spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v Bratislavě. Jeho hlavním cílem je podpora čtenářství a spolupráce mezi školami. Letošní 14. ročník nesl podtitul „Inspirující svět pohádek, básní a příběhů.“

V průběhu října se do tohoto projektu zapojili všichni žáci naší školy, což vedlo k úspěšnému navázání spolupráce s partnerskou ZŠ knížete Pribiny v Nitře.  V galerii můžete zhlédnout výsledky práce a získat tak pohled na to, jak žáci obou škol dokázali vystihnout krásu a různorodost této literární tematiky.

Oba hlavní cíle projektu, podpora čtenářství a navázání mezinárodních kontaktů, byly úspěšně dosaženy. Projekt nejen rozvinul tvůrčí potenciál a povzbudil čtenářské zájmy našich žáků, ale také otevřel dveře novým přátelstvím a spolupráci mezi školami.

Kalendář akcí