Primárně preventivní programy

V týdnu od 6. do 10. února se žáci zúčastnili primárně preventivních programů: 1) Hustej net pro žáky 3. a 4. ročníků (D sdružení), kde se žáci dozvěděli např. jak mohou v internetovém prostředí chránit sebe a své osobní údaje a o rizicích falešných a podvodných identit. 2) Prevence šikany žáky 6. ročníků naučila např. rozeznat různé typy šikany a způsoby, jak se šikaně bezpečně bránit a pomoci druhým. 3)  Program prevence závislosti vedl žáky 5. ročníku k porozumění, jak taková závislost vzniká, jak jí předejít a např. jak fungují některé návykové látky. Programy vždy kombinovaly výklad s interaktivními a hravými prvky. 

Kalendář akcí