VII. B v Pevnosti poznání

Tentokrát jsme si v olomoucké Pevnosti poznání vybrali dějepisný program s názvem Kriminálka Olomouc: Vražda Václava III. Učebnice dějepisu nám říkají, že tento hanebný zločin nebyl dosud odhalen. A tak se sedmáci pokusili na vlastní pěst vypátrat, kdo měl největší zájem se krále zbavit. Lektoři Marek a Klára jim v úvodu programu představili možné vrahy a dochované důkazy. V roli detektivů, vybaveni detektivním zápisníkem, se novodobí Sherlockové pustili do pátrání. Museli prostudovat 10 různých druhů důkazů, zapsat požadované informace do zápisníku a rozhodnout o nich, zda jsou důvěryhodné.
Většina detektivů se shodla, že vrahem krále byl někdo z české šlechty. Konkrétní jméno se bohužel nepodařilo sedmákům vypátrat ani po 718 letech. Aby si po tak namáhavé práci odpočinuli, mohli se odreagovat například v expozicích Rozum v hrsti, Živá voda či Světlo a tma.

 

Kalendář akcí