Recyklohraní   

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, mobilních telefonů a tonerů.

Od září se nám podařilo nasbírat a odeslat k recyklaci 133 kg baterií a 47 vyřazených mobilů.

Zapojili jsme se do aktivit vyhlašovaných týmem Recyklohraní. Splnili jsme úkol Po stopách Plýtváka šatního, Jde to i bez obalů, Šetři potravinou, neplýtvej a Bezpečný svět (s) baterií.

Pracovali jsme i s metodikou Ekoabeceda aneb Malý průvodce světem plastových obalů.

Dne 6. 3. byla naše škola na průběžném 1. místě ve Zlínském kraji.

Všem sběračům a účastníkům zadaných úkolů děkujeme. A kdo se ještě nezapojil, má možnost to napravit.

Heslo: Ukliďme si svět

Kalendář akcí