Projektový den POKOS

Ve středu 6. 3. 2024 se v naší škole konal projektový den pod vedením Krajského vojenského velitelství Zlín pod názvem Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Projekt byl určen pro žáky 7. – 9. ročníku. Pod vedením zkušených armádních lektorů a pracovnic Červeného kříže si žáci ověřovali dosavadní vědomosti a dovednosti na stanovištích První pomoc a chemické nebezpečí. Fyzickou zdatnost si prověřili na překážkové dráze, prohlédli si armádní výzbroj a výstroj, naučili se pracovat s minohledačkou. Zajímavá byla beseda s kapitánem letectva RAF. Žákům 9. ročníku bylo určeno stanoviště o kyberbezpečnosti.

Žáci 1. – 6. ročníku si mohli prohlédnout armádní mototechniku, zasportovat na překážkové dráze či vyzkoušet si práci s minohledačkou. Odměnou jim byly drobné kovové poklady nalezené v pískovišti.

Počasí nám přálo, a tak byl projektový den nejen obohacením vědomostí a dovedností, ale i jedinečným zážitkem pro všechny zúčastněné. Poděkování patří kpt. Ing. Petře Čechové, která s p. zástupkyní Mgr. Jindrou Falcmanovou celý projekt připravila a zorganizovala.

Kalendář akcí