Protikuřácký řetěz

V pátek 15. června 2018 Žákovský parlament ve spolupráci s metodikem prevence Ivou Prokšovou uskutečnil aktivitu Řetěz proti kouření, kterého se zúčastnili žáci 4. – 9. třídy. Díky protikuřáckému řetězu dnes víme, kolik na naší škole máme nekuřáků a kuřáků. Aktivity se zúčastnilo celkem 202 žáků, z toho 139 nekuřáků, 57 experimentátorů, kteří již nekouří a 6 kuřáků. Výsledky jednotlivých tříd jsou výzvou pro třídní učitele i třídní kolektivy. Cílem této akce je, aby se naše škola stala v budoucnu školou nekuřáků. Třídní učitelé i žáci by si měli častěji připomínat informace o škodlivosti kouření, a tak předcházet experimentům s cigaretami.

Kalendář akcí